Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Aleksander A. DUBOV"

Bezkontaktowa diagnostyka magnetyczna podziemnych odcinków rurociągów z wykorzystaniem magnetometrycznych mierników pola magnetycznego


  Podstawowym zadaniem metod defektoskopowych oraz wykorzystywanych przez nie urządzeń (przyrząd wraz z czujnikami) do oceny stanu technicznego: gazo- i naftociągów, rurociągów sieci cieplnych, rurociągów technologicznych będących w długotrwałym użytkowaniu - leżących pod powierzchnią ziemi - jest poszukiwanie (lub określenie) potencjalnie zagrożonych miejsc (odcinków rur) z rozwijającymi się wadami. Mając powyższe na uwadze należy przede wszystkim wziąć pod uwagę, czy wynik przeprowadzonych badań defektoskopowych odpowie użytkownikowi na pytania: ● Gdzie i kiedy powstanie wada lub awaria rurociągu leżącego pod powierzchnią ziemi? ● W jakim stadium rozwoju jest wada i jak szybko należy podjąć działania naprawcze aby nie dopuścić do awarii? zapewniona jest możliwość wymiany lub remontu potencjalnie zagrożonego odcinku rurociągu przed czasem wystąpienia awarii. Wiadomym jest, że przy kontroli wielokilometrowych odcinków rurociągów tzw. Inteligentnymi tłokami wielofunkcyjnymi (defektoskopami wewnątrz-rurowymi magnetycznymi lub ultradźwiękowymi) relatywnie dużą część czasu przypada na odczytywanie i analizę zapisanej informacji. W większości wymagane są dwa lub więcej przejazdów skanujących dla wiarygodnej oceny zagrożeń. Ponadto wymagane jest bezwzględne czyszczenie rurociągu połączone z oceną jego drożności. W chwili obecnej znaczna liczba rurociągów o różnym przeznaczeniu technologicznym po długotrwałej eksploatacji wymaga technicznej oceny ich stanu w celu zapewnienia niezawodności, określenia resursu i optymizacji prac remontowo- montażowych oraz budowlanych. Szczególnie wyraźnie problem ten występuje w wielkich miastach, zakładach przemysłowych (chemicznych, rafineriach i innych), gdzie wykopy (odkrywki D O���&[...]

 Strona 1