Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"D. Obrębski"

Sieć czujnikowa do nadzoru parametrów cieplnych oraz stanu technicznego powłok elewacyjnych nowoczesnych budynków DOI:10.15199/13.2016.8.7


  Niniejszy artykuł dotyczy opracowania kompletnej sieci czujnikowej oferującej wielopunktowy pomiar temperatury lub też temperatury i wilgotności, przewidzianej do zastosowania w budownictwie. Sieć, o której mowa, powstała jako jedno z zadań projektu badawczego finansowanego z Siódmego Programu Ramowego Komisji Europejskiej - SESBE (Smart Elements for Sustainable Building Envelopes -FP7-2013-NMP-ENV-EeB ) [1]. Jej pierwszym zastosowaniem jest prowadzenie badań dotyczących efektywności izolacji termicznej nowoczesnych paneli elewacyjnych opracowywanych we wspomnianym projekcie. Ponadto, we wniosku projektu zostało postawione wymaganie dotyczące takiej realizacji sieci, aby była ona łatwa do wykorzystania nie tylko w budynkach doświadczalnych - makietach, ale także w komercyjnym budownictwie, będąc dostarczycielem danych do systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Z tego powodu jako szkielet proponowanego rozwiązania wykorzystano jedną z popularnych platform BMS (Building Management System) - LONWORKS firmy Echelon. O wyborze tego właśnie standardu zadecydowała popularność na polskim rynku, możliwość stosowania różnych topologii sieci, które mogą być mieszane w ramach jednego wdrożenia, a także dostępność dedykowanych rozwiązań, takich jak mikrokontrolery wyposażone w jednostkę interfejsu sieci LONWORKS. Ponadto, sieć LONWORKS cechuje wysoka odporność na zakłócenia, okablowanie systemowe w postaci pojedynczej pary nieekranowanej skrętki nie posiada polaryzacji, co eliminuje możliwość wystąpienia awarii spowodowanej błędem montażu, zaś zdecentralizowana architektura - brak węzła nadrzędnego, kontrolera - dodatkowo zwiększa niezawodność. Słowa kluczowe: sieć czujnikowa, LONWORKS, monitorowania stanu konstrukcji.Architektura Systemu System zaprojektowano tak by był możliwie elastyczny i sprawdził się zarówno w przypadku budynków doświadczalnych - makiet wykonanych w ramach projektu SESBE, jak i pozwalał na wdrożenie go w fak[...]

 Strona 1