Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ FAŁAT"

Zastosowanie tomografii komputerowej do oceny jakości mikrostruktur elektronicznych


  Mianem tomografii określa się zbiór nieinwazyjnych metod diagnostycznych mających na celu uzyskanie obrazu przedstawiającego przekrój badanego obiektu. W zależności od zjawisk zachodzących podczas projekcji lub zastosowanego strumienia cząstek lub fal przenikających obiekt możemy wyróżnić ultrasonografię (fala ultradźwiękowa), tomografię rezonansu magnetycznego (zjawisko jądrowego rezonansu magnetycznego), pozytonowa tomografia emisyjna (promieniowanie powstające podczas anihilacji pozytonów), tomografia emisyjna pojedynczych fotonów (promieniowanie gamma), optyczna tomografia koherencyjna (wiązka światła o niskiej spójności czasowej i wysokiej spójności przestrzennej), tomografia rentgenowska (promieniowanie rentgenowskie). Niezależnie od wad i zalet poszczególnych metod ich wspólną zaletą jest ich nieinwazyjne działanie, wspólną wadą natomiast bardzo wysoki koszt urządzeń diagnostycznych. Przez wiele lat głównym obszarem zastosowań tomografii była diagnostyka medyczna, w chwili obecnej tomografia, zwłaszcza tomografia rentgenowska coraz częściej stosowana jest w naukach technicznych do nieinwazyjnej diagnostyki przedmiotów i urządzeń technicznych (np. podzespołów elektronicznych, odlewów, spieków). W chwili obecnej najbardziej rozwijaną i jednocześnie najpowszechniejszą techniką tomograficzną jest tomografia komputerowa. Tomografia komputerowa jest rodzajem tomografii rentgenowskiej i polega na rekonstrukcji obrazu z projekcji uzyskanych podczas prześwietlania badanego obiektu wiązką promieni rentgenowskich. W nomenklaturze angielskojęzycznej tomografia komputerowa określana jest skrótem CT (ang. Computer Tomography). Jej nazwa wywodzi się z faktu, iż do obrazowania badanych obiektów stosuje się wysokowydajne systemy komputerowe. Urządzenie do tomografii komputerowej nazywane jest tomografem komputerowym. Podwalinami rentgenowskiej tomografii było odkrycie w 1895 roku przez niemieckiego fizyka Wilhelma Röntgena promieniow[...]

Kompozycje elektrycznie przewodzące w produkcji płytek drukowanych

Czytaj za darmo! »

Postępująca miniaturyzacja urządzeń elektronicznych jest możliwa dzięki postępowi w zakresie wytwarzania układów scalonych o coraz mniejszym wymiarze charakterystycznym oraz postępowi w zakresie wykonywania płytek drukowanych o dużej gęstości montażu. Ze względu na ograniczoną powierzchnię montażową płytek, z niektórymi elementami wchodzi się do wnętrza płytki, tworząc struktury przestrzenne[...]

 Strona 1