Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"A. Skwarek"

Lutowanie kondensacyjne – wybrane aspekty


  Lutowanie w fazie gazowej, znane również jako lutowanie w parach nasyconych lub kondensacyjne VPS (ang. Vapor Phase Soldering), wykorzystuje do podgrzania lutowanych elementów energię cieplną par uwolnioną podczas kontaktu z nimi. Pary są wytwarzane przez podgrzanie cieczy o dużej gęstości, która posiada stały punkt wrzenia. Kondensacja par trwa tak długo dopóki element nie osiągnie temperatury par. Ze względu na dużą gęstość par, warstwa ciekłej substancji wypiera tlen z powierzchni elementu. W efekcie lutowanie zachodzi w środowisku pozbawionym tlenu. Przekazywana ilość ciepła jest liniowa w stosunku do dostarczonej energii cieplnej [1]. Po wyjęciu płytek z obszaru grzania, w ciągu kilku sekund następuje odparowanie ciekłej warstwy z modułów bez osadu, gdyż ciecz jest obojętna. Podstawowe zalety lutowania w fazie gazowej są następujące: - lutowanie odbywa się w atmosferze beztlenowej, eliminując np. potrzebę stosowania azotu; - gwarantowana jest kontrola maksymalnej temperatury w komorze lutowniczej dzięki własnościom fizycznym zastosowanej cieczy - typowo 230ºC do lutowania bezołowiowego oraz 200ºC do lutowania z zastosowaniem spoiw ołowiowych, co skutkuje także szczególnie dla lutowania bezołowiowego, o wiele węższym "oknem temperaturowym" procesu; - lepszy transfer ciepła dzięki wykorzystaniu do tego celu cieczy zamiast powietrza lub azotu, a w związku z tym brak miejscowego przegrzania, efektu "cienia", a także obojętność na kolor, materiał, objętość i masę lutowanych elementów elektronicznych; - elastyczna i łatwa kontrola temperatury lutowanych elementów o zróżnicowanej pojemności cieplnej aż do osiągnięcia temperatur[...]

Zachowania użytkowników w stosunku do innowacyjnych etykiet zabezpieczających farmaceutyki DOI:10.15199/42.2015.10.1


  Wartość sfałszowanych farmaceutyków na rynku europejskim szacuje się obecnie na 10,5 miliarda euro. W roku 2009 w ciągu 2 miesięcy udało się skonfiskować 34 miliony tabletek, które okazały się podrobione. Ten stan pogarsza się z roku na rok. Wpływa na to w dużym stopniu handel w Internecie oraz import. W Unii Europejskiej cały czas pracuje się nad standardową polityką obejmującą te zagadnienia [1]. Podróbki w świecie farmacji to problem, z którym zmagamy się od lat. Stworzenie skutecznych rozwiązań przeciwdziałających fałszerstwomi gwarantujących integralność opakowania lekuwymaga dogłębnej znajomości charakterystyki przemysłu farmaceutycznego oraz technicznej kompetencji. Jedynie widoczne gołym okiem metody zabezpieczeń są odpowiednim rozwiązaniem przeznaczonym [...]

Zachowania użytkowników w stosunku do innowacyjnych etykiet zabezpieczających farmaceutyki DOI:10.15199/42.2015.10.1


  Wartość sfałszowanych farmaceutyków na rynku europejskim szacuje się obecnie na 10,5 miliarda euro. W roku 2009 w ciągu 2 miesięcy udało się skonfiskować 34 miliony tabletek, które okazały się podrobione. Ten stan pogarsza się z roku na rok. Wpływa na to w dużym stopniu handel w Internecie oraz import. W Unii Europejskiej cały czas pracuje się nad standardową polityką obejmującą te zagadnienia [1]. Podróbki w świecie farmacji to problem, z którym zmagamy się od lat. Stworzenie skutecznych rozwiązań przeciwdziałających fałszerstwomi gwarantujących integralność opakowania lekuwymaga dogłębnej znajomości charakterystyki przemysłu farmaceutycznego oraz technicznej kompetencji. Jedynie widoczne gołym okiem metody zabezpieczeń są odpowiednim rozwiązaniem przeznaczonym dla przeciętnego uży[...]

Stalowa wieża kratowa z turbiną wiatrową o pionowej osi obrotu DOI:10.15199/33.2016.05.08


  W artykule opisano konstrukcję zaprojektowanej i zrealizowanej wieży kratowej, o wysokości około pięćdziesięciumetrów, stanowiącej konstrukcję wsporczą turbiny wiatrowej z pionową osią obrotu. Inwestycję tę zrealizowano w założeniu budowy prototypu samowystarczalnego energetycznie obiektu, np. służącego do celów telekomunikacyjnych. Omówiono ogólnie specyfikę wieży oraz podstawowe zagadnienia związane z obliczaniemi projektowaniemkonstrukcji, którawniedalekiej przyszłości poddana będzie badaniom. Słowa kluczowe: kratowewieże telekomunikacyjne, turbinywiatrowe z pionową osią obrotu.Rozpowszechnienie stosowania odnawialnych źródeł energii stało się podstawą projektu, którego założeniem jest opracowanie prototypu, jego badania, a w efekcie wdrożenie do realizacji samowystarczalnych energetycznie obiektów wieżowych, przede wszystkim do zastosowaniawtelekomunikacji bezprzewodowej lub sieciach monitoringu. Wstępne analizy wykazały, że do zapewnienia zakładanej funkcjonalności obiektu, a w związku z tym pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w całości ze źródła odnawialnego, niezbędny jest generator o mocy nominalnej 25 - 30 kW, uzupełniony zestawem baterii. Wymagane jest przy tym, aby turbina wiatrowa pracowała przy możliwie najmniejszej prędkości wiatru, uzyskując przy tym pewną moc minimalną, niezbędną do funkcjonowania urządzeń, jakie zainstalowane mogą być w ramach obiektu. Założenie takie jest jednocześnie podstawową zaletą t[...]

Dachowe płyty żużlobetonowe w obiektach elektrowni węglowych DOI:10.15199/33.2016.05.35


  Żużlobetonowe kanałowe płyty dachowe przez wiele lat wykorzystywane były w konstrukcjach dużych dachów obiektów energetycznych. W artykule przedstawiono wybrane obiekty wzniesione w latach 1920 - 1965, z opisem stanu technicznego oraz zrealizowanych prac remontowych i modernizacyjnych. Słowa kluczowe: żużlobeton, płyty dachowe, nośność, trwałość, remont.Gwałtowny rozwój energetyki bazującej na spalaniu węgla spowodował konieczność wznoszenia obiektów o coraz większych rozpiętościach. Dotyczyło to zwłaszcza budynkówmaszynowni i kotłowni, gdzie elementy konstrukcyjne musiały być niepalne, odporne na wysoką temperaturę i trwałe. Dodatkowo pożądaną cechą był mały ciężar poszycia. Wymagania te spełniały płyty wykonane ze zbrojonego żużlobetonu. W śląskich elektrowniach węglowych stosowano je zarówno w obiektach wzniesionych przed 1945 r., jak i po zakończeniu II wojny światowej. Część z tych obiektów nadal jest użytkowana. Płyty są w różnym stanie technicznym, stąd budzą obawy użytkowników dotyczące ich rzeczywistej nośności i trwałości. Przypadki zastosowania płyt żużlobetonowych W zależności od okresu i miejsca ich wytwarzania żużlobetonowe kanałowe płyty dachowe miały rozpiętość 2,0 ÷ 3,0 m, szerokość 0,50 m (czasami 0,60 m i 0,30 m) i grubość 0,08 lub 0,10 m. Przykładem jest przedstawiona na rysunku płyta wykonana zgodnie z [4], w wersji 250 (o rozpiętości 2,50 m). Zgodnie z [4] płyty powinny być wykonane z żużlobetonu marki 90 lub wyższej (co odpowiada wytrzymałości gwarantowanej 90 kG[...]

Wybrane aspekty zastosowania powłok konforemnych w ochronie układów elektronicznych

Czytaj za darmo! »

Technologia zabezpieczania układów elektronicznych z wykorzystaniem powłok konforemnych została opracowana i wdrożona pod koniec ubiegłego stulecia, a jednym z podstawowych powodów jej powstania była tendencja do radykalnej miniaturyzacji i automatyzacji produkcji elektronicznej. Wprowadzanie linii do montażu powierzchniowego o coraz wyższej wydajności zmusiło dostawców wszelkiego rodzaju za[...]

Ocena potencjalnego wpływu hodowli ryb łososiowatych na jakość wód powierzchniowych

Czytaj za darmo! »

W ciągu ostatnich lat w Polsce obserwuje się korzystną tendencję poprawy jakości wód powierzchniowych, wynikającą przede wszystkim z likwidacji źródeł zanieczyszczeń i coraz powszechniejszego zrozumienia konieczności przestrzegania prawa ochrony środowiska naturalnego. Do dynamicznie rozwijającej się dziedziny należy zaliczyć również gospodarkę rybacką, w tym hodowlę ryb, która wymaga podjęcia zdecydowanych kroków co do określenia ilości i rodzaju zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych oraz w jakim stopniu może wpływać na zachowanie równowagi biologicznej w środowisku wodnym. W artykule przedstawiono wyniki badań jakościowych wody dopływającej i odpływającej ze stawów hodowlanych gospodarstwa rybnego, zlokalizowanego w woj. pomorskim, zaopatrywanego w wodę[...]

Ograniczenie zjawiska pustek w spoinach lutowniczych wykonanych metodą próżniowego lutowania kondensacyjnego DOI:10.15199/ELE-2014-137


  Podstawowe cechy próżniowego lutowania kondensacyjnego Lutowanie kondensacyjne znane również jako lutowanie w parach nasyconych (ang. Vapor Phase Soldering VPS) wykorzystuje do podgrzania lutowanych elementów energię cieplną par uwolnioną podczas kontaktu z nimi. Pary są wytwarzane przez podgrzanie cieczy o dużej gęstości, która posiada stały punkt wrzenia. Kondensacja par trwa tak długo dopóki element nie osiągnie temperatury par. Ze względu na dużą gęstość par, warstwa ciekłej substancji wypiera tlen z powierzchni elementu. W efekcie tego mamy do czynienia z procesem podgrzewania i lutowania w środowisku pozbawionym tlenu. Przekazywana ilość ciepła jest liniowa w stosunku do dostarczonej energii cieplnej. Po wyjęciu płytek z obszaru grzania, w ciągu kilku sekund następuje odparowanie ciekłej warstwy z modułów, bez osadu, gdyż ciecz jest obojętna. Podstawowe zalety do lutowania w fazie gazowej są następujące: - lutowanie odbywa się w atmosferze beztlenowej, eliminując np. potrzebę stosowania azotu, - gwarantowana jest kontrola maksymalnej temperatury w komorze lutowniczej dzięki własnościom fizycznym zastosowanej cieczy - typowo 230 st. C do lutowania bezołowiowego oraz 200 st. C do lutowania z zastosowaniem spoiw ołowiowych, co skutkuje, także szczególnie dla lutowania bezołowiowego, o wiele węższym "oknem temperaturowym" procesu, - lepszy transfer ciepła dzięki wykorzystaniu do tego celu cieczy zamiast powietrza lub azotu, a w związku z tym brak miejscowych przegrzań, efektu "cienia", a także obojętność na kolor, materiał, objętość i masę lutowanych elementów elektronicznych, - elastyczna i łatwa kontrola temperatury lutowanych elementów o zróżnicowanej pojemności cieplnej aż do osiągnięcia temperatury topnienia, - zmniejszenie pustek (ang. "voids") w spoinach lutowniczych przez zastosowanie w piecu sekcji próżniowej, - ograniczenie ilości wad lutowniczych. Lutowanie elementów w faz[...]

Comparison of selected antioxidant enzyme activities of Pinus sylvestris and Quercus robur trees to fungal pathogen infections Porównanie aktywności wybranych enzymów antyoksydacyjnych roślin drzewiastych Pinus sylvestris i Quercus robur na infekcje patogenami grzybowymi DOI:10.15199/62.2016.9.31


  2). 1812 95/9(2016) Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) jest najważniejszym gatunkiem lasotwórczym, zajmującym ok. 70% powierzchni lasów Polski, wskutek czego ma ona kluczowe znaczenie dla gospodarki leśnej3). Wiosenna osutka sosny jest chorobą o dużym znaczeniu gospodarczym. Znana jest od ponad 100 lat, występuje epidemicznie tylko na sośnie zwyczajnej, poraża igły drzew wszystkich klas wieku1). Objawem choroby są przebarwienia igieł oraz poszerzające się i żółknące plamy, co w konsekwencji prowadzi do zamierania i przedwczesnego opadu igieł. Przyczyną wystąpienia objawów choroby są grzyby Lophodermium pinastri i Lophodermium seditiosum. Choroba jest najgroźniejsza dla sosen 1-5-letnich, dlatego największe szkody powoduje w szkółkach i młodych uprawach4). Dąb szypułkowy (Quercus robur) to ważny pod względem gospodarczym i przyrodniczym liściasty gatunek lasotwórczy. Jednym z wielu gatunków grzybów odpowiedzialnych za pogarszanie się kondycji dębów jest Erysiphe alphitoides, sprawca mączniaka prawdziwego dębu. Mączniak prawdziwy dębu powoduje znaczne szkody w szkółkach i uprawach leśnych. Cechą charakterystyczną, świadczącą o porażeniu drzewa mączniakiem jest biały, mączysty nalot na zielonych organach roślin. Największe zmiany chorobowe obserwuje się na młodych liściach, rozwijających się wczesną wiosną. Podatność dojrzałych liści dębu na zakażenie patogenem jest zdecydowanie mniejsza5). Podstawę odpowiedzi roślin na kontakt z patogenami chorobotwórczymi stanowią biochemiczne reakcje odpornościowe. Pierwszą reakcją obronną komórek roślinnych, w odpowiedzi na czynniki związane zarówno ze stresem biotycznym, jak i abiotycznym, jest szybki wzrost generacji reaktywnych form tlenu (RFT). Konsekwencją tego jest wzrost aktywności enzymów antyoksydacyjnych, takich jak peroksydaza i dysmutaza ponadtlenkowa, bezpośrednio zaangażowanych w metabolizm RFT. Toksyczne działanie RTF polega na ich reakcji z takimi składnikami żywej komórki,[...]

 Strona 1  Następna strona »