Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ROBERT SUCHECKI"

Opracowanie i realizacja programowych bloków funkcyjnych w sterownikach EAZ

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem pracy jest opis programowych bloków funkcyjnych w sterownikach EAZ. Programowe bloki funkcyjne są podstawowym elementem oprogramowania Mikroprocesorowego Urządzenia do Pomiarów, Automatyki, Sterowania i Zabezpieczeń Mupasz 710. Podstawowe cechy urządzenia Mupasz 710 Mupasz 710 przeznaczony jest do pracy w charakterze wielofunkcyjnego urządzenia wtórnego rozdzielnicy. Dzięki swo[...]

Opracowanie i realizacja modułów programowych w urządzeniach EAZ na bazie dedykowanych bibliotek w języku XML


  Przedmiotem pracy jest opis modułów programowych do urządzenia zabezpieczeniowego Mupasz 101. Innowacyjność urządzenia o nazwie Mupasz 101 przejawia się tym, że jest pierwszym z rodziny urządzeń Mupasz 10.XX, zrealizowanych na platformie programowej Ride7 i procesorze CORTEX- M3. Nowością jest także wykorzystanie języka XML do tworzenia dedykowanych bibliotek bloków funkcyjnych, używanych następnie przez oprogramowanie ELF. Środowisko ELF jest oprogramowaniem autorstwa pracowników zakładu, służącym do tworzenia schematów algorytmów i schematu głównego projektu. Pliki wynikowe algorytmów w języku C, wygenerowane przez środowisko ELF, wykorzystywane są w projekcie zrealizowanym na platformie Ride7. Podstawowe cechy urządzenia Mikroprocesorowe urządzenie zabezpieczeniowe Mupasz 101 przeznaczone jest do pracy w polach rozdzielczych SN: zasilających, odpływowych, łącznika szyn oraz dedykowane jest do ochrony linii kablowych i napowietrznych. Do podstawowych cech urządzenia mikroprocesorowego należy integracja funkcji pomiarów, zabezpieczeń, sterowania i rejestracji zdarzeń. Zgodnie z założeniami, realizowany jest pomiar wartości skutecznej prądów fazowych, pomiar wartości skutecznej składowej zerowej prądu oraz wartości skuteczne pierwszej i drugiej harmonicznej prądów fazowych. Mupasz 101 obsługuje do 8 wejść dwustanowych oraz 6 wyjść stykowych. Mupasz 101 realizuje zabezpieczenia nadprądowe (zależne i niezależne), ziemnozwarciowe (zależne i niezależne) oraz algorytm detekcji udarowego prądu magnesowania. Na płycie czołowej urządzenia znajdują się: wyświetlacz graficzny, klawiatura manipulacyjna urządzenia, zestaw diod sygnalizacyjnych LED. Konfiguracja urządzenia jest możliwa poprzez oprogramowanie narzędziowe DELFiN (system autorstwa pracowników zakładu) oraz serwisowy port USB. Zdarzenia przesyłane są do oprogramowania narzędziowego DELFiN. Dziennik zdarzeń mieści 1000 wpisów. Dokładny opis funkcjonalny urządzenia Mupasz 1[...]

Opracowanie i realizacja modułów programowych do urządzenia zabezpieczeniowego Mupasz Control 810 DOI:


  Przedmiotem pracy jest opis modułów programowych do urządzenia zabezpieczeniowego obsługującego ogólnostacyjne sygnały analogowe i cyfrowe, przystosowanego do pracy z wykorzystaniem różnego typu protokołów komunikacyjnych. Została opracowana platforma sprzętowa, programowa, a także część mechaniczna dla tego urządzenia zabezpieczeniowego. Innowacyjność urządzenia o nazwie Mupasz Control 810 przejawia się tym, że jest pierwszym z rodziny urządzeń Mupasz 10.XX, realizującym system zajmujący się akwizycją sygnałów z kilku pól w jednym urządzeniu i przesyłania informacji za pomocą protokołu wybranego przez użytkownika. Podstawowe cechy urządzenia Mupasz Control 810 pełni roli centralnej sygnalizacji, gdyż płyta czołowa daje odzwierciedlenie stanu wszystkich wejść i wyjść urządzenia wraz ze skrótowym opisem ich funkcji. Konfiguracja możliwa jest tylko poprzez oprogramowanie narzędziowe DELFiN, gdyż urządzenie nie ma wyświetlacza. Przewiduje się jedno takie urządzenie na kilka pól w rozdzielni. Zgodnie z założeniami, realizowany jest pomiar 6. prądów, 6. napięć międzyfazowych, 3. częstotliwości, dla dwóch pól mierzona jest moc i energia, dla trzeciego pola mierzone jest tylko napięcie. Użytkownik ma również do dyspozycji sześć analogowych torów pomiarowych mierzących prądy w zakresach 4…20 mA. Przeznaczenie tych ostatnich pomiarów [...]

Opracowanie i realizacja algorytmów do układu sterowania wyłącznikiem

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem pracy jest opis algorytmów zrealizowanych w mikroprocesorowym układzie do sterowania wyłącznikiem. Urządzenie służy do sterowania wyłącznikiem o elektromagnesowym włączaniu i sprężynowym wyłączaniu. Układ można konfigurować za pomocą programu narzędziowego DELFiN, korzystając ze złącza USB znajdującego się na płycie czołowej urządzenia. Podstawowe cechy urządzenia Urządzenie przeznaczone jest do sterowania i kontroli wyłącznika SN pracującego w środowisku przemysłowym, spełniające dyrektywy LVD i EMC oraz wymagania stawiane przez odpowiadające temu środowisku normy. Do podstawowych cech układu sterowania wyłącznikiem należy integracja funkcji pomiarów, zabezpieczeń, automatyki i rejestracji zdarzeń w jednym urządzeniu. Urządzenie realizuje pomiar napięcia, pomiar[...]

 Strona 1