Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"FRANCISZEK RUSZEL"

Obciążenie cieplne pomieszczeń wg norm PN-EN 12831 i PN-B-03406

Czytaj za darmo! »

Podano uwagi odnośnie do wartości współczynników redukcji temperatury dla wybranych przypadków wymiany ciepła w metodyce obliczania obciążenia cieplnego wg normy PN-EN 12831:2006. Przedstawiono przykładowe obliczenia całkowitego projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń na podstawie normy PN-EN 12831:2006 i porównano je z obliczeniami wg normy PN-B-03406:1994. Straty ciepła przez przest[...]

Obciążenie cieplne pomieszczeń obliczone wg norm PN-EN 12831 i PN-B-03406 w funkcji temperatury zewnętrznej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przykładowe obliczenia całkowitego obciążenia cieplnego dla kilku pomieszczeń na podstawie norm PN-EN 12831: 2006 i PN-B-03406: 1994 dla warunków projektowych oraz przy różnych temperaturach zewnętrznych. Oceniono wpływ zmian tego obciążenia na warunki cieplne pomieszczeń w budynku mieszkalnym. W ARTYKULE [1] zamieszczono przykładowe obliczenia całkowitego projektowego obc[...]

Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania na podstawie projektowych obciążeń cieplnych wg normy PN-EN 12831

Czytaj za darmo! »

Podano podstawowe wymagania, jakie powinna spełniać właściwie zaprojektowana instalacja centralnego ogrzewania. Przedstawiono problemy, jakie mogą wystąpić podczas projektowania i eksploatacji takiej instalacji na podstawie projektowych obciążeń cieplnych wg normy PN-EN 12831. INSTALACJA ogrzewcza w budynku powinna być właściwie zaprojektowana i w tym celu należy, poza istniejącą literaturą tematyczną i krajowymi wytycznymi projektowania takiej instalacji, przeanalizować również i próbować uwzględnić wymagania zawarte w normie PN-EN 12828 [1], która właśnie reguluje całość zagadnień dotyczących projektowania instalacji. Nie powinien tutaj przeszkadzać stan formalnoprawny,tzn. fakt, że norma ta nie jest obecnie wymieniona w Rozporządzeniu [3] oraz [4], jako norma, której[...]

Współpraca ogrzewania grzejnikowego i podłogowego oraz układu c.w.u. w domach jednorodzinnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono podstawowe schematy kotłowni na potrzeby grzewcze i ciepłej wody użytkowej w domach jednorodzinnych. Pokazano i omówiono rozwiązania współpracy ogrzewania konwekcyjnego i podłogowego. W NOWO BUDOWANYCH domach jednorodzinnych bardzo często stosowana jest instalacja grzewcza, w której stosowane są zarówno grzejniki konwekcyjne: płytowe, płytowo-konwektorowe, członowe, rurowe - łazienkowe oraz ogrzewanie płaszczyznowe - najczęściej podłogowe. Ogrzewanie podłogowe przeważnie stosowane jest w salonie, łazienkach, holu oraz w kuchni, natomiast grzejniki konwekcyjne instalowane są w sypialniach. Wynika to z mniejszej bezwładności cieplnej grzejników konwekcyjnych, a więc większej możliwości szybkiej zmiany temperatury danego pomieszczenia. Jeżeli dom ma dwie kondygnacj[...]

Wątpliwości występujące przy obliczaniu projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń według normy PN-EN 12831


  Przedstawiono uwagi dotyczące obliczania powierzchni elementów budynku przy obliczaniu części składowych całkowitego projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń. Wykazano konieczność ujednolicenia przy przyjmowaniu wymiarów liniowych do obliczeń powierzchni oraz wprowadzenie pewnej elastyczności przy obliczaniu przepływu ciepła między mieszkaniam.Norma PN-EN 12831 [1] jest stosowna już od 1 stycznia 2009 r. Podano w niej sposób obliczania obciążenia cieplnego pomieszczeń i budynków potrzebnego do zapewnienia wymaganej wewnętrznej temperatury projektowej w znormalizowanych warunkach projektowych. W porównaniu do normy wcześniej obowiązującej [2] wprowadza nową terminologię, symbole oraz metody obliczeniowe. Norma zawiera dwie metody obliczeniowe: szczegółową - dotyczącą wszystkich budynków ogrzewanych w warunkach projektowych do stanu ustalonego z ograniczoną wysokością pomieszczeń do 5 m oraz uproszczoną, dotyczącą tylko budynków mieszkalnych charakteryzujących się dużą szczelnością obudowy, w których krotność wymiany powietrza przy różnicy ciśnienia miedzy wnętrzem a otoczeniem budynku równej 50 Pa, n50, jest niższa niż 3 h-1. Podano również informacje odnoszące się do przypadków szczególnych: budynków z pomieszczeniami o dużej wysokości, budynków, w których temperatura powietrza i średnia temperatura promieniowania znacznie się różnią. Poza zależnościami służącymi do obliczeń poszczególnych składników projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń, w normie zamieszczono również przykład takich obliczeń metodą szczegółową i uproszczoną dla budynku jednorodzinnego, parterowego, przylegającego do podobnego budynku. Również w literaturze można spotkać różne przykładowe wyniki obliczeń projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń lub jego składników, przeważnie dla budynków mieszkalnych, szczególnie w celu porównania ich z obliczanymi według normy wcześniej obowiązującej. Przechodząc z opisów zawartych w normie do konkret[...]

 Strona 1