Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"OLGA IWASIŃSKA"

Ograniczenie koherencji czasowej wielomodowej diody laserowej przeznaczonej do detekcji zerowej równicy dróg optycznych w interferometrze do pomiaru przemieszczenia

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było dobranie diody i ustalenie najlepszych warunków jej pracy dla zastosowania do detekcji prążka zerowego rzędu interferencyjnego w układzie interferometru do pomiaru przemieszczenia. W pracy przedstawiono wyniki badania diod laserowych zasilanych prądem poniżej progu akcji laserowej i powyżej prądu operacyjnego. Badano koherencję diod zależnie od temperatury złącza. Sprawdzano, ja[...]

Wpływ prądu zasilania na koherencję czasową wielomodowej diody laserowej

Czytaj za darmo! »

Badania miały na celu dobranie diody i odpowiedniego dla niej prądu zasilania, którą można by użyć do wykrycia pozycji zerowej różnicy dróg optycznych w interferometrze typu Michelsona [1-4]. Badano wielomodowe diody o długościach fali 635 i 650 nm. Taki wybór wynikał z potrzeby zapewnienia możliwie dobrej współpracy wiązki diody z elementami projektowanymi dla światła lasera HeNe o długości[...]

 Strona 1