Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ BADUR"

Współpraca źródła geotermalnego z miejskim,wysokotemperaturowym systemem ciepłowniczym

Czytaj za darmo! »

Określono możliwości techniczno-ekonomiczne wykorzystania energii odnawialnej ze źródeł geotermalnych usytuowanych na dużych głębokościach, w produkcji ciepła, na potrzeby centralnego ogrzewania wysokotemperaturowego i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W analizie ekonomicznej, szczególnie skupiono się na planowanych kosztach inwestycyjnych ciepłowni oraz kosztach ponoszonych przez odbio[...]

 Strona 1