Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA M. LIPSKA"

Porównanie różnych koncepcji rozdziału powietrza w auli przy wykorzystaniu numerycznego prognozowania przepływu powietrza


  PROBLEMATYKA rozdziału powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach jest jednym z najistotniejszych, a jednocześnie najsłabiej rozpoznanych zagadnień związanych z projektowaniem wentylacji i klimatyzacji. Przyczyną słabego rozpoznania był brak odpowiednich narzędzi badawczych. Podstawą stosowanych metod doboru i oceny koncepcji rozdziału powietrza były dane eksperymentalne dotyczące strug nawiewanych z różnego typu nawiewników oraz typowe rozwiązania, pozytywnie oceniane w warunkach rzeczywistych obiektów. W przypadkach nietypowych lub bardzo ważnych obiektów posługiwano się do tego celu bardzo czaso- i pracochłonną techniką modelowania fizykalnego przepływów [1]. Sytuacja zmieniła się w ostatnich latach wraz z rozwojem techniki numerycznej mechaniki płynów CFD, która może być wykorzystana do badań rozkładów parametrów powietrza w wentylowanych pomieszczeniach. Prognozowanie numeryczne daje możliwość sprawdzenia już na etapie projektowania, czy dany system będzie zapewniać komfort cieplny i odpowiednią jakość powietrza w całym pomieszczeniu lub w wyodrębnionej jego strefie. Ponieważ rozdział powietrza silnie związany jest z przeznaczeniem i specyfiką wentylowanych pomieszczeń, badania takie przeprowadza się dla wybranych typów obiektów, w których projektanci sygnalizują problemy z uzyskaniem wymaganych parametrów powietrza w strefie przebywania i inne wątpliwości związane z przepływem powietrza. Przykładem mogą być sale audytoryjne, do których zaliczyć można zarówno uczelniane aule, jak sale teatralne, kinowe, a także niektóre obiekty sportowe, licznie powstające w ostatnich czasach. 1. Charakterystyka sal audytoryjnych z punktu widzenia rozdziału powietrza wentylacyjnego Sale audytoryjne są to obiekty zaliczane do kategorii dużych. W większości przypadków są to pomieszczenia wewnętrzne, pozbawione okien, co oznacza małe zyski ciepła od źródeł zewnętrznych. O bilansie cieplno-wilgotnościowym decydują więc wewnętrzne zyski[...]

 Strona 1