Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JACEK JARKOWSKI"

Telekomunikacja satelitarna

Czytaj za darmo! »

W ubiegłym roku obchodzono 50 lat ery kosmicznej, gdyż za jej początek uważa się dzień 4 października 1957 r., gdy z kosmodromu Tiuratam wystartował pocisk międzykontynentalny R-7, który zamiast głowicy jądrowej miał na pokładzie pierwszego sztucznego satelitę Ziemi "Sputnika 1". Była to konstrukcja w kształcie kuli o średnicy 500 mm z 4 antenami i 2 nadajnikami. Sygnał z satelity, który utr[...]

90. rocznica urodzin Stefana Hahna


  S t e f a n L u d w i k H a h n urodził się 20 lutego 1921 r. w Poznaniu, gdzie w roku 1939 ukończył liceum im. Ignacego Paderewskiego. Kampanię wrześniową przeżył w oblężonej Warszawie. W październiku 1939 r. został wysiedlony z Poznania i wraz z rodziną zamieszkał w Warszawie. W tym czasie studiował w Szkole im. Wawelberga i Rotwanda oraz Tajnej Politechnice Warszawskiej. Był żołnierzem Służby Łączności Komendy Warszawskiej, a następnie Komendy Głównej Armii Krajowej. Po zakończeniu wojny kontynuował studia i w 1949 roku ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej. Tutaj rozpoczął pracę nauczyciela akademickiego i działalność naukową. Losy swe związał z zespołem Katedry Urządzeń Radiotechnicznych, później przekształconej w Instytut Radioelektroniki. Jego zainteresowania naukowe skoncentrowały się na zagadnieniach teorii radiokomunikacji i układów radiotechnicznych. Specyfika tych czasów wymagała prowadzenia jednocześnie prac naukowych i konstrukcyjnych w zakresie wyspecjalizowanych przyrządów pomiarowych. Dydaktyka wymagała również, oprócz wprowadzania najnowszych zdobyczy naukowych, budowy aparatury laboratoryjnej dydaktycznej i naukowej. Profesor wykazał tu wielkie zaangażowanie i inwencję. Doprowadziło to do powstania wielu nowatorskich stanowisk laboratoryjnych. Warto wymienić takie urządzenia, jak modulatory FM, generatory wielkiej częstotliwości, wysoko stabilne wzorce częstotliwości, odbiorniki częstotliwo[...]

W 95. rocznicę urodzin Prof. dr. hab. Stefana L. Hahna, członka rzeczywistego PAN DOI:


  Stefan Hahn urodził się 20 lutego 1921 r. w Poznaniu, gdzie w roku 1939 ukończył liceum imienia Ignacego Paderewskiego. Kampanię wrześniową 1939 r. przeżył w oblężonej Warszawie. Tu także pozostał od października tego roku, po wysiedleniu wraz z rodziną z Poznania. W czasie okupacji studiował w Szkole im. Wawelberga i Rotwanda oraz Tajnej Politechnice Warszawskiej. Był żołnierzem Służby Łączności Komendy Warszawskiej, a następnie Komendy Głównej Armii Krajowej. Po zakończeniu wojny kontynuował studia i w 1949 roku ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej. Tutaj rozpoczął pracę nauczyciela akademickiego i działalność naukową. Losy swe związał z zespołem Katedry Urządzeń Radiotechnicznych, później przekształconej w Instytut Radioelektroniki. Jego zainteresowania naukowe skoncentrowały się na zagadnieniach teorii radiokomunikacji i układów radiotechnicznych. Specyfika tych czasów wymagała prowadzenia jednocześnie prac naukowych i konstrukcyjnych w zakresie wyspecjalizowanych przyrządów pomiarowych. Dydaktyka wymagała ró[...]

 Strona 1