Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF T. WOJCIECHOWSKI"

Zastosowanie metody 3w do pomiaru przewodnictwa cieplnego materiałów litych oraz warstw

Czytaj za darmo! »

Jedną z nielicznych technik pomiaru przewodnictwa cieplnego, umożliwiających wykonanie bezpośrednich pomiarów w szerokim zakresie temperatur, jest metoda 3-omega opracowana przez Cahilla i współpracowników [1-3]. Metoda pozwala, przy spełnieniu odpowiednich warunków, na pomiary właściwości anizotropowych, tj. przewodnictwa wzdłużnego[...]

Charakterystyka właściwości cieplnych warstw ochronnych metodą 3-omega

Czytaj za darmo! »

Zadaniem barier termicznych (TBC) jest ochrona materiałów podłożowych przed negatywnym wpływem wysokiej temperatury na właściwości mechaniczne tych materiałów. Oprócz bardzo niskiego przewodnictwa cieplnego, warstwy te powinny posiadać również dobre właściwości mechaniczne oraz wysoką odporność korozyjną. Wykorzystanie barier termicznych w różnego rodzaju urządzeniach np. silnikach odrzutowych, turbinach gazowych, pozwala na podwyższenie średnich temperatur pracy, co może poprawić ich sprawność. Głównym zadaniem powłoki TBC jest zapewnienie stabilności termicznej podłoża poprzez ograniczenie transportu ciepła. Powłoki tego typu są zwykle wielowarstwowe. Warstwa wewnętrzna, przylegająca do podłoża jest zwarta i cechuje się dobrą przyczepnością i szczelnością. Warstwa zewnętrzna[...]

 Strona 1