Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA FLIS"

Wymiana ciepła w miniskraplaczach chłodniczych


  Przeprowadzono analizę stanu wiedzy w zakresie badań skraplania czynników chłodniczych w miniwymiennikach ciepła, tzw. multiportach. Wskazano kierunki dalszych badań w tym zakresie. Przedstawiono wyniki badań własnych skraplania czynników chłodniczych R134a, R404A i R407C w miniskraplaczach wykonanych w postaci dwóch pęczków minikanałów rurowych wykonanych ze stali nierdzewnej o średnicy wewnętrznej d = 0,64 mm i długości L = 100 mm. Wymiennik MULTI-4 składał się z 4 minikanałów, a MULTI-8 zawierał 8 minikanałów. Wyznaczono wartości średnie współczynnika przejmowania ciepła w całym procesie skraplania (x = 1÷0). Zilustrowano wpływ stopnia suchości pary czynnika oraz gęstości strumienia masy na intensywność wymiany ciepła. Przeprowadzono analizę porównawczą wyników badań dla różnych czynników chłodniczych w obu miniwymiennikach ciepła. HEAT TRANSFER IN THE REFRIGERANT MINICONDENSERS An analysis of the knowledge state in research of refrigerants condensation in mini-heat exchangers, so-called multiports, were made. Directions for further research in this field were indikated. Authors presented results of refrigerant R134a, R404A and R407C condensation in a mini-condensers made of two bundles tubular minichannels from stainless steel with an inside diameter d = 0.64 mm and length L = 100 mm. Exchanger MULTI-4 consisted of four minichannels, and MULTI-8 contained of 8 minichannels. The values of average heat transfer coefficient throughout the condensation process (x = 1 ÷ 0) were nominated. The impact of the refrigerant vapor quality and the mass flux density on the heat transfer intensity were illustrated. A comparative analysis of test results for various refrigerants in both miniheat exchangers were made. Z prac badawczych Wykaz ważniejszych oznaczeń A - powierzchnia wymiany ciepła, [m2], d - średnica wewnętrzna ninikanału rurowego, [m], L - długość minikanału rurowego lub miltiportu, m˙ - strumień masy, [kg/s], n - liczba równoległy[...]

 Strona 1