Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"DOROTA MAJORKOWSKA-MECH"

Wielopoziomowa reprezentacja sygnału za pomocą pakietów falkowopodobnych przy zastosowaniu macierzy różnych transformacji ortogonalnych

Czytaj za darmo! »

Jednym ze sposobów analizy oraz reprezentacji sygnału jest jego transformacja. Transformacja liniowa dyskretnego sygnału polega na wyznaczeniu współczynników reprezentacji tego sygnału w wybranej bazie. Rodzaj transformacji należy odpowiednio dobrać w zależności od rodzaju sygnału i celu analizy. Kryterium jej doboru powinna być minimalizacja liczby niezerowych współczynników reprezentacji s[...]

The multilevel signal representation in discrete base of cosine functions

Czytaj za darmo! »

In the science researches and practical applications are used or tested some objects, processes or phenomena with various nature. Signals are generated or accompanied by them often need to be analyze with different precision level. The measure of capability to representing details of signal is a resolution [1]. The problem of representing signal with different resolution is connected with ch[...]

Procedury wielopoziomowej dekompozycji i rekonstrukcji danych 2D za pomocą pakietów falkowopodobnych

Czytaj za darmo! »

Dwuwymiarowa dyskretna transformata falkowa 2D-DWT (ang. Two-dimensional Discrete Wavelet Transform) jest najbardziej rozpowszechnioną obecnie metodą cyfrowego przetwarzania obrazów. Wystarczy nadmienić, iż falki zostały wykorzystane w archiwatorze DjVu, standardach kompresji danych multimedialnych MPEG-4, JPEG2000 [1]. Istotą dekompozycji wielorozdzielczej jest podział sygnału na komponent[...]

An algorithm for discrete fractional Hadamad transform with reduced arithmetical complexity

Czytaj za darmo! »

This paper presents an algorithm for discrete fractional Hadamard transform computing for the input vector of length 2n. This algorithm allows for significant reduction in the number of arithmetic operations by taking advantage of the specific structure of discrete fractional Hadamard transformation matrix. Streszczenie. W artykule przedstawiony został algorytm wyznaczania dyskretnej frakcjonalnej transformaty Hadamarda dla wektora danych wejściowych o rozmiarze 2n. Algorytm ten pozwala na znaczną redukcję liczby operacji arytmetycznych dzięki wykorzystaniu specyficznej struktury macierzy dyskretnej frakcjonalnej transformacji Hadamarda. (Algorytm wyznaczania dyskretnej frakcjonalnej transformaty Hadamarda ze zmniejszoną złożonością obliczeniową). Keywords: discrete fractional Hadamard transform, eigen decomposition. Słowa kluczowe: dyskretna frakcjonalna transformata Hadamarda, rozkład w bazie wektorów własnych. Introduction Discrete fractional Hadamard transform (DFRHT) is a generalization of the discrete Hadamard transform (DHT) like a discrete fractional Fourier transform is a generalization of the discrete Fourier transform. Since the discrete fractional Fourier transform have been used in the theory and practice of digital signal processing [1-2], it was created also fractional versions of other discrete orthogonal transforms such as discrete fractional sine and cosine transforms [3] and the discrete fractional Hartley transform [4]. In [5] was defined a discrete fractional Hadamard transform for the vector of length N = 2n. Nowadays, a modified version of DFRHT is used in cryptography, especially in images processing [6]. The aim of this paper is to propose an algorithm for calculating the discrete fractional Hadamard transform, for the vector of length N = 2n, with a reduced number of arithmetic operations. Such a reduction is possible due to a special structure of the DFRHT matrix. In [7] were presented the possibilitie[...]

 Strona 1