Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Mazur"

Zimny rozlew win, alternatywa dla procesu pasteryzacji

Czytaj za darmo! »

Wino jest najpopularniejszym i najstarszym napojem alkoholowym świata, powstałym poprzez fermentację alkoholową soku winogronowego. Ma ono specjalne miejsce w większości religii - w chrześcijaństwie traktowane jest jako symbol krwi Chrystusa, w judaizmie wierzy się, że winogrono było zakazanym owocem z Drzewa Poznania Dobra i Zła, który zjedli nasi prarodzice Adam i Ewa. Już przed przyjęciem chrztu przez Polskę, Słowianie czcili bożka wina - Bachusa. Wino pochodzi z Kaukazu i jak większość genialnych, najlepszych wynalazków powstało przez zwykły przypadek. Nie potrafiono wówczas zabezpieczyć soku przed spowodowanym drożdżami "psuciem" się - [...]

Sterylizacja napojów z zastosowaniem płyt filtracyjnych

Czytaj za darmo! »

Z filtracją sterylną spotykamy się przy produkcji większości artykułów spożywczych, począwszy od piwa, poprzez wina, soki, wody mineralne, a kończąc na mleku. Sama filtracja kojarzy się nam z oddzieleniem od produktu zanieczyszczeń, które obniżałyby jego jakość. Podobnie jest przy filtracji sterylnej, lecz w tym przypadku zanieczyszczeniami są mikroorganizmy. Filtracja sterylna jest jedyną skuteczną i zarazem niezmieniającą właściwości produktu metodą zapobiegania wpływu mikroorganizmów na jego jakość. Wartość LR[...]

Efektywność energetyczna oraz niska emisja w krajowych i regionalnych uwarunkowaniach prawnych DOI:10.15199/33.2016.01.06


  W artykule przedstawiono wybrane uregulowania dotyczące ograniczenia emisji na przykładzie działań podjętych wwojewództwiemałopolskim, zawarte zarównownormach prawnych, jak i instrumentach finansowego wsparcia oczekiwanych zmian. Dotyczą one przede wszystkim ograniczenia tzw. niskiej emisji, czyli emisji pochodzącej ze źródeł z niskimi kominami (do 40 m wysokości), a więc w szczególności emisji z domów jednorodzinnych. Jednym z najnowszych aktów prawnych regulujących działania krajowe i regionalne jest ustawa z 10 września 2015 o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska, ogłoszonawDzienniku Ustaw RP z 12 października 2015 r.Wprowadzenie nowelizacji ustawy może skutkować w bezpośredni sposób na zmiany dotyczące sposobu zaopatrywania mieszkańców Małopolski w energię do ogrzewania.Nowa ustawa bezwątpieniawywoławśrednioterminowej perspektywie zmiany na rynku w szczególności urządzeń grzewczych, których stosowanie będzie zabronione i zaniknie w regionach, gdzie wprowadzone będzie prawo lokalne wynikające ze znowelizowanej ustawy.Wzwiązku z procesami modernizacyjnymi (stare kotły trzeba będzie zlikwidować)wokreślonymterminie pojawi sięmiejsce na nowe urządzenia o innych standardach (kotły na paliwa najwyższej klasy i pompy ciepła). Słowa kluczowe: niska emisja, efektywność energetyczna, klasa kotłów, LIFE IP.Polityka Unii Europejskiej na rzecz poprawy efektywności energetycznej w różnych sektorach gospodarki realizowana jest m.in. przez nowelizację przepisów krajowych. Główne zmiany dotyczą gałęzi gospodarki obarczonych największymi wskaźnikami zużycia energii, takich jak budownictwo czy transport. Dodatkowo przepisy krajowe regulują działania związane z ograniczeniem emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.Wzależności od regionu i lokalnych uwarunkowań, przepisy bardziej lubmniej restrykcyjnie odnoszą się do stanu istniejącego i działań zmierzających do jego poprawy.Wartykule przedstawimy wybrane uregulowania na przy[...]

 Strona 1