Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR RUSZEL"

Model źródła zakłóceń, reprezentujący łącznik i zaburzenie,wywołane jego przełączeniem w prostym układzie elektrycznym

Czytaj za darmo! »

Przełączenie łącznika w prostym obwodzie elektrycznym powoduje powstanie zaburzenia w postaci szybkiej, skokowej zmiany wartości sygnału elektrycznego (napięcia, prądu). Jednym z czynników wpływających na obraz wspomnianego zaburzenia w dziedzinie częstotliwości, jest łącznik realizujący przełączenie. W opracowaniu przedstawiono propozycję modelu źródła zakłóceń reprezentującego łącznik i zabur[...]

Shape of increasing pulse leading egde in the time domain as a determinant of its spectrum

Czytaj za darmo! »

Increasing energy usage and dynamic development of electronics are both reasons for growth of electromagnetic interferences level. These interferences spread among the other thanks to galvanic connections. These are so called conducted electromagnetic interferences (EMI). They occur also as undesired signals in connections of so called mass. Level of the EMI and the frequency range in which [...]

Wybrane zagadnienia z modelowania źródeł zakłóceń elektromagnetycznych

Czytaj za darmo! »

W publikacji przedstawiono podstawowe uwarunkowania i w dużym skrócie sposób zastosowany przez autora do budowy struktur reprezentujących łącznik elektryczny i zaburzenie wywołane jego załączeniem. To zaburzenie mające postać fali napięcia lub prądu, o dużej szybkości narastania lub opadania zbocza sygnału jest źródłem zakłóceń elektromagnetycznych. Wskazano na celowość budowy bazy modeli reprezentujących zakłócenia generowane w wyniku zadziałania łączników elektrycznych. Abstract. In the issue fundamental conditions and briefly related to the method application by the author to create of structure of model of sources of electromagnetic interference are presented. The electric switch by the switching process caused wave of voltage or current to happen. The wave of voltage or current [...]

Koncepcja testowania łączników, umożliwiająca określenie ich właściwości, jako elementów wpływających na generację zakłóceń elektromagnetycznych w układach elektronicznych

Czytaj za darmo! »

W opracowaniu omówiono koncepcję testowania elektromechanicznych i elektronicznych podzespołów realizujących funkcję łączników (kluczy elektrycznych). Umożliwia ona określenie właściwości tych podzespołów jako elementów wpływających na powstawianie zakłóceń elektromagnetycznych układach elektronicznych. Zaprezentowano również wyniki pomiarów, wykonanych przez autora, w układzie działającym według omówionej koncepcji.. Abstract. In the paper idea of testing electromechanical and semiconductors components which play a role of connectors (electric switches) in the electronic circuits have been discussed. This concept enables to determine these components as elements that influence the electromagnetic interferences formation in electronic circuits. Furthermore, the results of the tests, [...]

Model źródła przewodzonych zaburzeń elektromagnetycznych – weryfikacja, zastosowanie

Czytaj za darmo! »

Niniejsze opracowanie zawiera wyniki prac teoretycznych i doświadczalnych weryfikujących proponowany przez autora model klucza tranzystorowego. Model ten reprezentuje klucz tranzystorowy jako źródło przewodzonych zaburzeń elektromagnetycznych. Określono ograniczenia i zakres częstotliwości w którym proponowany model reprezentuje modelowany klucz tranzystorowy. Podano przykład aplikacji modelu do określenia poziomu zakłóceń przy zastosowaniu programu symulacyjnego i porównano otrzymane wyniki obliczeń z wynikami pomiarów laboratoryjnych. Pomiary wykonano za pomocą "tradycyjnych" odbiorników pomiarowych. Abstract. This paper presents result of theoretical and empirical verification research of model of the semiconductor switch. This model that, is a representation of semiconductor swit[...]

Zastosowanie cyfrowej analizy widma w pomiarach zaburzeń elektromagnetycznych

Czytaj za darmo! »

W pracy rozważano zagadnienia związane z zastosowaniem metod cyfrowego przetwarzania sygnałów w pomiarach widma sygnałów zakłóceń. Zwrócono uwagę na ograniczenia metod cyfrowych wynikające z zakresu dynamicznego toru przetwarzania analogowocyfrowego i czasu rejestracji sygnału. Wskazano możliwość istotnego skrócenia czasu pomiaru w stosunku do metod wykorzystujących odbiornik pomiarowy poprzez wykorzystanie oscyloskopu cyfrowego w pomiarze widma zakłóceń generowanego w łącznikach elektronicznych. Abstract. Application of methods of digital signal processing in measurements of electromagnetic disturbances has been considered, Limitations attributed to digital methods originated from resolution of analog-to-digital conversion and length of data record have been shown. An essential impr[...]

 Strona 1