Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PRZEMYSŁAW SADOWSKI"

Sonda do bezkontaktowego pomiaru współczynnika kontrastu w terapii fotodynamicznej

Czytaj za darmo! »

Terapia Fotodynamiczna PDT (ang. Photodynamic Therapy) jest alternatywną metodą w leczeniu niektórych chorób nowotworowych. Opiera się ona na fotoaktywacji związków chemicznych zwanych fotouczulaczami. Są to związki mające właściwość selektywnego gromadzenia w tkance patologicznej. Jeden z mechanizmów powodujących selektywną kumulację fotouczulacza w tkankach nowotworowych wykorzystuje zwię[...]

 Strona 1