Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"HALINA PORTALSKA"

Method of the measurement of the time between centre of chosen sounds

Czytaj za darmo! »

The man organism is a rhythmic structure. The biorhythmic phenomenon an object of many research works e.g. [1, 2]. This regularity appear one can also in expressed words, given sounds, whether executed movements. In disturbances of the work of the central nervous arrangement often follow disturbances of the synchronization of the regularity of executed movements or given sounds. Changes of t[...]

Badania przestrzennych cech dźwięku mis dźwiękowych

Czytaj za darmo! »

Dźwięki i wibracje specjalnych metalowych mis nazywanych misami dźwiękowymi są stosowane w celach terapeutycznych od czasów starożytnych głównie na Dalekim Wschodzie. Obecnie metoda ta po jej adaptacji przez Petera Hessa jest wykorzystywana również w Europie podlegając dalszemu rozwojowi [1,2]. Terapia misami dźwiękowymi polega na położeniu ich w odpowiednich punktach ciała lub obok niego i delikatnym pobudzaniu do drgań. Stosuje się także tylko odsłuch dźwięku mis, zwłaszcza w seansach zbiorowych. Misy dźwiękowe po uderzeniu wytwarzają dźwięk będący złożonym wielotonem nieharmonicznym. Jego składowe skupione w charakterystyczne grupy dają dudnienia o częstotliwościach leżących głównie poniżej pasma akustycznego w strefie większości rezonansów mechanicznych organów ciała ludz[...]

Generacja wielotonów nieharmonicznych z wykorzystaniem procesorów sygnałowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono problematykę generacji wielotonów nieharmonicznych. Zaprezentowano możliwości zastosowań terapeutycznych sygnałów złożonych z wielotonów. Omówiono cyfrowe metody generacji wielotonów z możliwością dodatkowych modulacji. Przedstawiono i porównano realizacje dwóch autorskich generatorów wielotonów. Do syntezy sygnałów wykorzystano procesory sygnałowe, a do sterowania i obsługi interfejsu użytkownika mikrokontrolery. Zaprezentowano przykład syntezy dźwięku mis terapeutycznych. Abstract. This paper presents the issue of a non-harmonic multitone generation. The authors show possibilities of the therapeutic applications of the multitone signals. Some known methods of the digital tone signal generation, with the possibility of additional modulation, are evaluated for applications, where the precise multitone synthesis is required. Two projects of the precise multitone generators are presented and confronted. In these generators the digital signal processors synthesize the signal, while the additional microcontrollers realize the operator’s interface. As an example of application the signal of the singing bowls is generated. (Generation of non-harmonic multitone signals by digital signal processors). Słowa kluczowe: wieloton nieharmoniczny, procesor sygnałowy, syntezator, misa dźwiękowa. Keywords: non-harmonic multitone, digital signal processor, synthesizer, singing bowl. Wstęp Sygnały tonalne (sinusoidalne) są powszechnie stosowane w technice. Sygnały będące sumą składowych sinusoidalnych (wielotony) w przypadku całkowitych krotności częstotliwości podstawowej tworzą wielotony harmoniczne, tj. sygnały odkształcone posiadające okres pierwszej harmonicznej. W przypadku niecałkowitych zależności pomiędzy częstotliwościami składowych powstają wielotony nieharmoniczne, w których powstają tzw. dudnienia, a okres sygnału zależy od najmniejszej wspólnej wielokrotności częstotliwości składowych, może być więc bardzo d[...]

Metoda wizualizacji pola akustycznego mis dźwiękowych

Czytaj za darmo! »

Dźwięki i wibracje specjalnych metalowych mis dźwiękowych są obecnie stosowane w celach terapeutycznych w Europie dzięki adaptacji tych dalekowschodnich technik przez Petera Hessa [2,3]. W trakcie zabiegu misy kładzie się w odpowiednich miejscach na ciele lub obok niego i delikatnie pobudza do drgań. W odsłuchu dźwięki mis stosuje się w seansach zbiorowych lub indywidualnie w specyficznych przypadkach (autyzm, schorzenia onkologiczne, pulmonologiczne). W dostępnych publikacjach zagranicznych [2-5] brak jest opisu zjawisk akustycznych w misach dźwiękowych oraz szczegółowych danych o ich dźwięku. W Polsce badania właściwości dźwięku mis, jego widma i widma obwiedni prowadzone są od wielu lat na Politechnice Poznańskiej [8-10]. Misy dźwiękowe po uderzeniu wytwarzają dźwięk będący[...]

 Strona 1