Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ARTUR KOŁODZIEJ"

Minimalne wymagania dla wybranych wózków jezdniowych

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia listy kontrolne dotyczące spełnienia minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozdziałem 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. wdrażającego dyrektywę 89/655/WE, przez wybrane typy wózków jezdniowych podnośnikowych firmy Toyota. Został ponadto omówiony system aktywnej stabilności (SAS) stanowiący standardowe wypos[...]

Minimalne wymagania dla wybranych wózków jezdniowych podnośnikowych

Czytaj za darmo! »

1.2. Ocena wózka nr 3 Dane wózka: - wózek z fotelem dla kierowcy, - napęd spalinowy - LPG, - rok produkcji: 1998. Lista pytań oceniających spełnienie przez maszynę minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyny przez pracowników podczas pracy. Lp. Par. rozp. Pytanie dotyczące badanego zagadnienia Wózek jezdniowy podno[...]

 Strona 1