Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ KOŁODZIEJCZYK"

Wykorzystanie pozostałości niespożywczego materiału celulozowego do produkcji biogazu


  Badano właściwości metanotwórcze pozostałości poprodukcyjnych z tłoczonego olejku miętowego oraz właściwości biologiczno-chemiczne biogazowanego materiału. Badanie wykazało silny potencjał metanotwórczy słomy miętowej pozbawionej liści. Dla słomy suchej, w 6 tygodniowej fermentacji wynosił on 312,86 Nl/kg smo, a dla słomy zakiszonej 315,80 Nl/kg smo. Natomiast próbka z liści miętowych suchych, po tłoczeniu olejku miętowego w stężeniu 10% jest inhibitorem procesu.ROSNĄCE w ostatnich latach zapotrzebowanie na zieloną energię, wynikające z konieczności ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, sprzyja rozwojowi technologii efektywnego wykorzystania źródeł odnawialnych i dostępnych surowców. Jednocześnie zmieniające się wciąż regulacje administracyjno - prawne w krajach Unii Europejskiej stają się zachętą dla inwestorów, co sprzyja tworzeniu nowych inwestycji. Dynamiczny wzrost liczby sprawnie działających instalacji biogazowych, który obserwujemy w Polsce zaledwie od 4-5 lat jest wynikiem zyskującej na znaczeniu zmienionej polityki energetycznej i proekologicznej, a nowo powstające biogazownie stają się dochodową inwestycją. Na rysunku 1 przedstawiono efektywność energetyczną biomasy uzyskanej z upraw o powierzchni jednego hektara, w zależności od technologii konwersji. Można zauważyć, że zarówno wykorzystanie całej ilości wyprodukowanego biogazu do produkcji prądu i ciepła, jak również konwersja biomasy do paliwa płynnego zapewniają większe wykorzystanie wyprodukowanej energii w przeliczeniu na plon biomasy z hektara niż wykorzystanie biogazu wyłącznie do produkcji energii elektrycznej. Oczyszczony biogaz może być stosowany bezpośrednio do napędu wysokoprężnych silników spalinowych, po odpowiednim ich przystosowaniu [10]. Za rozwijaniem koncepcji wykorzystania biogazu do napędu pojazdów rolniczych przemawia również fakt, że zarówno biogaz, jak i biomasa po konwersji do cieczy są najwydajniejszymi nośnikami energii w przeli[...]

 Strona 1