Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"J. Dąbrowski"

Zagrożenie reputacji firm chemicznych


  Utrata reputacji stanowi największe pojedyncze ryzyko, z jakim spotykają się przedsiębiorstwa. W przemyśle chemicznym eliminowanie tego ryzyka jest szczególnie trudne, dlatego odpowiednie zarządzanie nim jest w tym sektorze tak istotne. Jednym z najlepszych sposobów zarządzania ryzykiem reputacyjnym jest uczynienie przedsiębiorstwa bardziej odpowiedzialnym społecznie. Postępując odpowiedzialnie, przedsiębiorstwo ma nie tylko większe szanse na uniknięcie zdarzeń godzących w jego reputację, ale gromadzi również rezerwuar zaufania, który chroni reputację firmy w sytuacjach kryzysowych. Przemysł chemiczny należy do sektorów charakteryzujących się szczególnie wysokim poziomem ryzyka reputacyjnego. Wynika to z jego specyfiki, na którą składają się m.in. szerokie spektrum potencjalnych zagrożeń, jakich źródłem mogą być działające w jego ramach przedsiębiorstwa oraz spektakularność zdarzeń w przypadku, gdy któreś z tych zagrożeń się zmaterializuje. Ograniczanie ryzyka reputacyjnego stanowi więc istotny problem, z którym przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego muszą się zmierzyć. Jednym ze sposobów ograniczania tego ryzyka jest wdrożenie polityki społecznej odpowiedzialności, zwiększającej wrażliwość przedsiębiorstwa w zakresie identyfikowania obecnych i potencjalnych negatywnych skutków, jakie może rodzić jego działalność. Bardzo pomocna w kształtowaniu tej polityki może być nowa norma ISO 26000, przyjęta w 2010 r. przez International Organization for Standardization. Ryzyko reputacyjne w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego W 2005 r. w raporcie Economist Intelligence Unit, zatytułowanym Risk of the risks, ryzyko reputacji uznane zostało za największe ryzyko, z jakim stykają współczesne przedsiębiorstwa. Mieści ono bowiem w sobie wszystkie inne ryzyka, na jakie narażona jest firma. Jego specyfika polega też na tym, że nie jest ono związane z żadnym pojedynczym obszarem funkcjonalnym w przedsiębiorstwie, a przenik[...]

Co trzeba zrobić, byśmy w Polsce zarabiali lepiej? DOI:

Czytaj za darmo! »

Artykuł, który masz przed sobą - Drogi Czytelniku - jest pierwszym z serii dwunastu, które odpowiadają na pytania "Dlaczego w bogatych krajach Europy Zachodniej zarabia się 4 razy więcej niż u nas? Jaki jamamna to wpływ?" Pytania te są tytułem raportu Fundacji Pomyśl o Przyszłości (raport można w całości pobrać na stronie internetowej Fundacji www.pomysloprzyszlosci.org w zakładce "publikacje"), który stanowi punkt wyjściowy do rozważań.ZADANIE 1 - ZMNIEJSZYĆ BIUROKRACJĘ.Obserwacja wielu dyskusji w Polsce dotyczących płac zdaje się dowodzić, żewielu jej uczestnikówmentalnie tkwiwfilozofii "walki klas". Z jednej strony mamy przekonanie, że to dobrze dla biznesu (a zatem i gospodarki), gdy płace są niskie - najdobitniej wyrażone przez jednego z byłych premierów, że "płace zbyt szybko rosną". Z drugiejmamy zapędywielu neopopulistównajrozmaitszego autoramentu chcących administracyjnie podwyższać płace i radośnie rozdawać d[...]

Co trzeba zrobić, byśmy w Polsce zarabiali lepiej? DOI:

Czytaj za darmo! »

Artykuł, który masz przed sobą - Drogi Czytelniku - jest drugim z serii dwunastu, które odpowiadają na pytania "Dlaczego w bogatych krajach Europy Zachodniej zarabia się 4 razy więcej niż w Polsce? Jaki ja mam na to wpływ?" (Pytania są również tytułem raportu Fundacji Pomyśl o Przyszłości, który stanowi punkt wyjściowy dla tych rozważań).WPolsce na 38mlnmieszkańców tylko 14 mln jest zatrudnionych w gospodarce. Wynika stąd, że jeden zatrudnionymusi pracować na trzy osoby. Dla porównania, w Niemczech w g[...]

Co trzeba zrobić, byśmy w Polsce zarabiali lepiej? DOI:

Czytaj za darmo! »

Artykuł, którymasz przed sobą - Drogi Czytelniku - jest trzecimz serii dwunastu, które odpowiadają na pytania "Dlaczego w bogatych krajach Europy Zachodniej zarabia się 4x więcej niż u nas? Jaki ja mam na to wpływ?" (Pytania też są tytułem raportu Fundacji Pomyśl o Przyszłości, który stanowi punkt wyjściowy dla tych rozważań.).ZADANIE 3 - zmniejszyć zadłużenie.Na koniec 2016 r. zadłużenie Polski wyniosło 937 mld zł. Pytanie, czy to jest dużo. ● Kwota tego zadłużenia prawie trzykrotnie przewyższa roczne przychody naszego państwa (w 2014 r. wydatki z budżetu państwa wyniosły 321 mld zł). ● Na obsługę takiego długu (odsetki i prowizje) nasze państwo musi wydać rocznie mniej więcej tyle, ile wynoszą dochody z po[...]

Co trzeba zrobić, byśmy w Polsce zarabiali lepiej? DOI:

Czytaj za darmo! »

Artykuł, który masz przed sobą - Drogi Czytelniku - jest piątym z serii dwunastu, które odpowiadają na pytania: "Dlaczego w bogatych krajach Europy Zachodniej zarabia się 4 razy więcej niż u nas? Jaki ja mam na to wpływ?" Pytania te są też tytułem raportu Fundacji Pomyśl o Przyszłości, który stanowi punkt wyjścia do rozważań i jest dostępny na stronie internetowej Fundacji www.pomysloprzyszlosci.org w zakładce "publikacje".Powiedzmy sobie jasno: kupowanie produktów z importu ogranicza wzrost polskiego PKB, czyli średnie, krajowe wynagrodzenie. Często wydaje się nam jednak, a przynajmniej niektórym ekonomistom, że jak zachodni koncern produkuje w P[...]

Co trzeba zrobić, byśmy w Polsce zarabiali lepiej? DOI:

Czytaj za darmo! »

Artykuł, który masz przed sobą - Drogi Czytelniku - jest czwartym z serii dwunastu, które odpowiadają na pytania "Dlaczego w bogatych krajach Europy Zachodniej zarabia się 4 razy więcej niż u nas? Jaki jamamna to wpływ?" Pytania są też tytułemraportu Fundacji Pomyśl o Przyszłości, który stanowi punkt wyjściowy do tych rozważań i jest dostępny na stronie internetowej Fundacji www.pomysloprzyszlosci.org w zakładce "publikacje".ZADANIE 4 - doskonalić prawa Unii Europejskiej.Konkurencja globalna na wolnym rynku przypomina gospodarcze mistrzostwa świata[...]

Co trzeba zrobić, byśmy w Polsce zarabiali lepiej? DOI:

Czytaj za darmo! »

Artykuł, który masz przed sobą - Drogi Czytelniku - jest szóstym z serii dwunastu, które odpowiadają na pytania: "Dlaczego w bogatych krajach Europy Zachodniej zarabia się 4 razy więcej niż u nas? Jaki jamamna to wpływ?" Pytania te są też tytułem raportu Fundacji Pomyśl o Przyszłości, który stanowi punkt wyjścia do rozważań i jest dostępny na stronie internetowej Fundacji Pomyśl o Przyszłości www.pomysloprzyszlosci.org w zakładce "publikacje".Efekt skali polega na tym, że im więcej się produkuje i sprzedaje, tym niższa może być cena produktu. Dzieje się tak dlatego, że przy większej produkcji i sprzedaży można taniej projektować, kupować surowce, stosować nowsze technologie, automatyzować linie produkcyjne orazmieć dużo niższe jednostkowe koszty sprzedaży. Korzyści z efektu skali polegają na efektywniejszym wykorzystaniu dóbr.Wzależności od branży efe[...]

 Strona 1  Następna strona »