Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"RYSZARD KOłACIŃSKI"

50 lat Centralnej Komisji Spawalniczej (fragmenty wystąpienia)

Czytaj za darmo! »

W rozumieniu doniosłego znaczenia w rozwoju gospodarki państwowej oraz roli, jaką spawalnictwo powinno odegrać przy odbudowie kraju i przyspieszeniu realizacji planów gospodarczych, Prezydium Rządu uchwala, co następuje - to wstęp Uchwały Prezydium Rządu z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie upowszechniania i rozwoju spawalnictwa - opublikowanej w Monitorze Polskim nr 94 z 1950 r. Uchwała nakładała na Ministra Szkół Wyższych i Nauki zorganizowanie w roku akademickim 1950/51 katedr spawalnictwa na właściwych wydziałach politechnik i wyższych szkół technicznych. Prezes Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego zobowiązany został do opracowania programu i zorganizowania szkolenia zawodowego spawalników na poziomie średnim i niższym. Dotyczyło to kontrolerów i odbiorców, spawaczy przy[...]

 Strona 1