Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA KOZŁOWSKA"

Analiza porównawcza wybranych agregatów chłodniczych - studium przypadku


  W artykule zamieszczono wyniki obliczeń zużycia energii elektrycznej przez sprężarkowe układy chłodnicze oraz oddzielnie przez wentylatory sekcji skraplaczy w całorocznym cyklu eksploatacyjnym. Analizowane rozwiązania techniczne będą potencjalnie wykorzystane do pokrycia zapotrzebowanie na chłód przez 6 -kondygnacyjny budynek biurowy zlokalizowany w centrum Warszawy.ZWROT free-cooling, czyli darmowe chłodzenie, coraz częściej pojawia się w opracowaniach związanych z oszczędnością energii w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Z tym zjawiskiem mamy do czynienia, gdy latem wykorzystujemy intensywną wentylację mechaniczną do bezpośredniego schładzania pomieszczeń przeważnie w porze nocnej [1]. Analogicznego określenia używamy do przedstawienia również dodatkowej funkcji w agregatach chłodniczych, które są wyposażone w skraplacze chłodzone powietrzem. Warunkiem niezbędnym do zastosowania freecoolingu w układzie chłodniczym, jest odpowiednio niska temperatura powietrza zewnętrznego, która ma bezpośredni wpływ na efektywność wymiany ciepła. Funkcja ta w sprężarkowych agregatach chłodniczych może być realizowana w sposób pośredni lub bezpośredni. Odbiornikiem chłodu w tego typu układzie jest woda lodowa krążąca w instalacji. Przy bezpośrednim odbiorze przez nią chłodu z powietrza zewnętrznego mamy do czynienia z free-coolingiem bezpośrednim. Gdy w wymianie chłodu uczestniczy dodatkowy pośredniczący czynnik, to wówczas mówimy o free - coolingu pośrednim. Celem artykułu było określenie zużycia energii elektrycznej do napędu sprężarek oraz wentylatorów różnych typów agregatów chłodniczych, co umożliwia oszacowanie potencjalnych rocznych oszczędności. Aby dokonać racjonalnego porównania różnych rozwiązań technicznych zaprezentowano krótką charakterystykę wybranych układów. Standardowy agregat wody lodowej W standardowym rozwiązaniu do schłodzenia wody lodowej wykorzystuje się sprężarkowe agregaty chłodnicze. W agregatach[...]

Badanie strat ciepła przewodów solarnych i ich weryfikacja DOI:10.15199/9.2015.8.5


  Projektowanie instalacji solarnej wymaga uwzględnienia wielu czynników, które mogą wpłynąć na sprawność pozyskania energii słonecznej i jej konwersji w ciepło. Odbiorniki ciepła osiągnęły już wysoką wydajność energetyczną, stąd poszukuje się możliwych do realizacji usprawnień w innych obszarach, na przykład obniżając straty ciepła przewodów i zbiorników akumulujących ciepło w instalacji. Do oceny strat ciepła przez przewody, w typowych warunkach pracy instalacji, stosuje się jednostkowe wskaźniki strat ciepła [5], co niejednokrotnie budzi wątpliwości [6]. Najczęściej jednak straty ciepła przewodów są pomijane, co uniemożliwia pełną ocenę efektywności energetycznej instalacji wspomaganej kolektorami słonecznymi. W artykule zaprezentowano wyniki badań na stanowisku kolektora wodnego, które posłużyły do weryfikacji modelu matematycznego uwzględniającego straty ciepła w całym systemie solarnym pracującym na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej.1. Wprowadzenie Technologie słonecznej energetyki cieplnej są powszechnie stosowane w małej i średniej skali w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, użyteczności publicznej, szpitalach czy biurowcach. Są to głównie systemy podgrzewania ciepłej wody użytkowej wspomagane kolektorami słonecznymi. Ilość pozyskanej energii promieniowania słonecznego przekazanej do OGRZEWNICTWO odbiorcy, w zależności od wydajności zaprojektowanego systemu, pokrywa 35÷50% zapotrzebowania na ciepło do podgrzania c.w.u. Rozwój słonecznej energetyki cieplnej w ostatnich latach jest bardzo dynamiczny dzięki korzyściom ekonomicznym z zastosowania odnawialnych źródeł energii i przede wszystkim dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na rysunku 1 przedstawiono efekty wdrażania programu wspierania rozproszonych odnawialnych źródeł energii, którego realizacja została zakończona w 2014 roku. NFOŚiGW zarezerwował 450 mln zł na wypłaty dotacji do umów kred[...]

 Strona 1