Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzyszto f Magnucki"

Wybrane problemy wytrzymałości i stateczności poziomych walcowych zbiorników ciśnieniowych


  Przedmiotem artykułu są poziome walcowe zbiorniki ciśnieniowe. Wybrano na podstawie literatury pewne podstawowe problemy wytrzymałości i stateczności tych konstrukcji. Wyróżniono w opisach części walcowe zbiorników - powłoki walcowe, dna wypukłe oraz połączenia kołnierzowe śrubowe króćców. Wyniki badań numerycznych zestawiono na rysunkach. 1. Wprowadzenie Zbiorniki ciśnieniowe są naczyniami przeznaczonymi do magazynowania lub transportu płynów. Kształty tych naczyń są najczęściej osiowo-symetryczne, np. walcowe, stożkowe, beczkowe, baryłkowe, sferyczne, toroidalne i elipsoidalne. Podstawowymi obciążeniami zbiorników są ciśnienie, siły masowe oraz siły miejscowe spowodowane podporami. Grubości ścianek są ściśle związane z wartościami obciążeń. Wyróżnia się zbiorniki cienkościen[...]

 Strona 1