Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Kazimierz Żarski"

Stabilność nieliniowej interpolacji właściwości pary wodnej

Czytaj za darmo! »

Opisano model matematyczny określenia właściwości pary wodnej za pomocą wielomianów interpolacyjnych Lagrange'a. Wykazano, że w przypadku gładkich funkcji wielomiany interpolacyjne wyższych stopni są niestabilne. Artykuł zilustrowano wykresami przebiegu wielomianów interpolacyjnych przy różnym stopniu (największym wykładniku). Interesująca jest symetria "zachowania" wielomianów na kra[...]

Obliczenie charakterystyki energetycznej budynków chłodzonych

Czytaj za darmo! »

Omówiono procedurę obliczeń zysków ciepła i bilansów miesięcznych zysków i strat ciepła w budynkach chłodzonych (klimatyzowanych) zgodną z [3] i [6]. Jest uzupełnieniem załącznika 6. do Rozporządzenia, a także przewodnikiem, pozwalającym na wspomagane komputerowo (arkusz kalkulacyjny) obliczenie charakterystyki energetycznej budynków chłodzonych. ZAłĄCZNIK 6. do [3] podaje zasady i procedury obliczeń zysków ciepła i miesięcznych bilansów zysków i strat ciepła w budynkach klimatyzowanych. Po pierwsze, uściślenia wymaga pojęcie "budynek klimatyzowany". Klimatyzacja jest to utrzymanie w zamkniętej przestrzeni warunków mikroklimatu (temperatury i wilgotności względnej powietrza) niezależnie od warunków klimatu zewnętrznego. Podana w definicji "niezależność" nie dotyczy sytuacji p[...]

Porównanie obliczeniowych metod wymiarowania instalacji ciepłej wody w budynkach mieszkalnych


  W artykule porównano 5 metod obliczeń instalacji ciepłej wody w budynku mieszkalnym (o liczbie mieszkań 48): zgodnie z PN-B-01706, zgodnie z PN-B-01706 z korektą autorów, zgodnie z PN EN 806, zgodnie z PN EN 806 z korektą autorów oraz zgodnie z PN EN 806 z korektą według [1]. Do wymiarowania średnicy przewodu przyjęto jednakowe kryterium maksymalnej prędkości przepływu.ZAGADNIENIA jednostkowego zapotrzebowania na ciepłą wodę w budownictwie mieszkaniowym oraz poszukiwanie obliczeniowych modeli do określenia obliczeniowego strumienia objętości wody było tematem wielu artykułów. Jeżowiecki i Nowakowski [1, 2, 3, 4], na podstawie prowadzonych badań określili najbardziej prawdopodobną wielkość zapotrzebowania na ciepłą wodę w odniesieniu do jednego mieszkańca jako 50 dm3/d. Tematem innych publikacji [3, 4] było poszukiwanie modelu obliczeniowego do określenia, tzw. przepływu obliczeniowego, tj. obliczeniowego strumienia objętości wody (zimnej i ciepłej i tzw. ogólnej), przyjmowanego do hydraulicznego wymiarowania instalacji. Rozważania Autorów dotyczyły głównie metody wyznaczenia miarodajnego strumienia objętości wody w instalacji, zgodnie z normą PN EN 806, a także z jej pewną modyfikacją. Tematem niniejszego artykułu jest porównanie kompleksowych obliczeń instalacji ciepłej wody w budynku mieszkalnym średniej wielkości (48 mieszkań), wykonanych różnymi metodami, przy zastosowaniu tego samego kryterium maksymalnej prędkości przepływu, przy przyjęciu rzeczywistych wartości średnicy przewodów (PEX jako materiał do budowy instalacji). 1. Metody obliczeniowe Norma PN-B-01706 [5] jest unieważniona bez zastąpienia, norma PN EN 806 [6,7,8] jest opublikowana obecnie w języku angielskim (okładka w jęz. polskim), zatem nie jest obowiązująca. Występuje swoista luka informacyjna. Biorąc pod uwagę status normy w Polsce (jest nieobowiązująca) należy jednak sądzić, że będzie (po opublikowaniu całości w wersji polskiej) jedynym materiałem d[...]

 Strona 1