Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ KOZYRA"

Dynamometr do zastosowań w badaniach postępu procesu rehabilitacji

Czytaj za darmo! »

Postęp w opracowywaniu i ulepszaniu metod rehabilitacji wymaga dysponowania odpowiednimi przyrządami pomiarowymi umożliwiającymi dokonywanie obiektywnych ocen osiąganych wyników. Istotnym czynnikiem pozwalającym oceniać wyniki rehabilitacji jest pomiar siły mięśniowej za pomocą dynamometru [1, 2]. Dostępne w handlu urządzenia nie pozwalają na automatyczną rejestrację danych pomiarowych, co j[...]

Realizacja skokowej zmiany aktywności jonów na membranie jonoselektywnej z wykorzystaniem elektrozaworów

Czytaj za darmo! »

Pomiary potencjometryczne należą do elektrochemicznych metod analitycznych, które prowadzone są w warunkach bezprądowych. Ogniwo pomiarowe składa się z dwóch elektrod: pomiarowej i odniesienia. Rolę elektrody pomiarowej pełni elektroda jonoselektywna (ISE). Jej potencjał jest mierzony względem elektrody odniesienia, najczęściej elektrody chlorosrebrowej, za pomocą miernika o bardzo dużej imp[...]

 Strona 1