Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA ABATORAB"

Stanowiska i metody badawcze stosowane w Laboratorium Badawczym OBRC SPEC S.A.


  rurociągi preizolowane, złącza preizolowane, badania elementów preizolowanych, badania izolacji, współczynnik przewodzenia ciepła, aparat rurowy, skrzynia z piaskiem, EN 253, EN 489, Laboratorium Badawcze OBRC SPEC SA Streszczenie W Laboratorium Badawczym OBRC SPEC SA prowadzone są badania elementów preizolowanych oraz izolacji przeznaczonych do stosowania na rurociągach ciepłowniczych. Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji i znajduje się na liście referencyjnej europejskiego stowarzyszenia ciepłowników EuroHeat&Power. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesne stanowiska badawcze, unikalne w skali krajowej i europejskiej, zaprojektowane i wykonane przez Pracowników Ośrodka Keywords: pre-insulated pipelines, pre-insulated connectors, insulated component testing, insulation testing, thermal conductivity coefficient, pipe apparatus, box of sand, EN 253, EN 489, Research Laboratory OBRC SPEC SA. Abstract An investigation of insulation materials and pre-insulation components, provided for use in the heating pipes, have been carried out in the Research Laboratory OBRC SPEC SA. The Laboratory has been accredited by Polish Accreditation Centre, presented at the reference list of the European association of heat engineers (Euro Heat &Power). The laboratory is equipped with modern research stands, unique on the national and European scale, designed and made by the workers of the Centre. © 2006-2011 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved 1) Mgr inż. Ewa Kręcielewska; ewa.krecielewska@spec.waw.pl 2) Mgr inż. Katarzyna Abatorab, 3) Mgr inż. Jadwiga Bojek, 4) Dr inż. Adam Smyk - ITC P.W. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ciepłownictwa SPEC S.A. Stanowiska i metody badawcze stosowane w Laboratorium Badawczym OBRC SPEC S.A. Description of Laboratory Stands and Research Methods in OBRC Research Laboratory SPEC S.A. EWA KRĘCIELEWSKA1) KATARZYNA ABATORAB2) JADWIGA BOJEK3) ADAM SMYK4) 1. Informacje[...]

 Strona 1