Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KAZIMIERZ PIEŃKOWSKI"

Rola odnawialnych źródeł energii w programie "Polityka energetyczna polski do 2030 roku"

Czytaj za darmo! »

MIęDZYNARODOWA Konferencja Naukowa pt.: "Stan pozyskiwania odnawialnych źródeł energii w Polsce" była zorganizowana pod patronatem Pana Waldemara Pawlaka, Wicepremiera i Ministra Gospodarki oraz prof. Jerzego Buzka, eurodeputowanego. Organizatorami konferencji były: Polska Akademia Nauk - Instytut Maszyn Przepływowych w Gdańsku oraz Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Konferencja odbyła się w Łomży od 17 do 18 kwietnia 2009 roku. Pan Waldemar Pawlak-Wicepremier i Minister Gospodarki zawarł w słowie wstępnym do materiałów konferencyjnych życzenia i oczekiwania, które w konkluzji brzmiały następująco: "mam nadzieję, że materiały z konferencji, szczególnie te, które są zawarte w opracowaniach zamówionych oraz końcowe wnioski będą mogły być w[...]

 Strona 1