Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Bromirska "

Podstawy zarządzania pracownikami według zasad TQM – Kompleksowego Zarządzania Jakością

Czytaj za darmo! »

W końcu lat 80. XX w. firmy zaczęły przywiązywać coraz większą wagę do jakości i doskonalenia swoich działań w skali całego przedsiębiorstwa. Zarządzanie jakością ewoluowało z kontroli poprzez nadzór i zapewnienie jakości aż po kompleksowe zarządzanie. W warunkach coraz silniejszej konkurencji na rynku globalnym, wzrostu znaczenia i sukcesu gospodarczego Japonii powstała koncepcja totalnego zarządzania jakością czyli TQM. Według EFQM - European Fundation for Quality Management koncepcja TQM powstała w 1989 roku, jako wyraz dążenia do stworzenia uporządkowanej struktury zarządzania przedsiębiorstwem. Jest to system wielostronnego oddziaływania na jakość wyrobów i usług przy optymalnym wykorzystaniu zasobów zarówno materialnych jak i ludzkich mający stale na uwadze zadowolenie kl[...]

 Strona 1