Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ OGRODNIK"

Kryteria stopnia zużycia wybranych elementów wózków jezdniowych w odniesieniu do wymagań ich wytwórców

Czytaj za darmo! »

Wózki jezdniowe podnośnikowe są jednymi z najpowszechniej i jednocześnie najintensywniej eksploatowanych maszyn roboczych. Pracują w różnorodnych warunkach, narażone są na wpływ czynników atmosferycznych, a także niekorzystnych czynników związanych z procesem produkcji np. zapyleniem czy kontaktem z substancjami chemicznymi. Podczas oceny stanu technicznego urządzenia należy odnieść się do w[...]

Kryteria stopnia zużycia wybranych elementów wózków jezdniowych w odniesieniu do wymagań ich wytwórców

Czytaj za darmo! »

Ocena stanu wideł, na podstawie zaleceń producenta wideł firmy Cascade [14]: a) sprawdzenie wszystkich powierzchni wideł w celu wykrycia pęknięć (rys. 4). Pęknięcia powierzchni wideł wykrywa się przez poddanie wideł sprawdzeniu przez oględziny, w uzasadnionych przypadkach przez zastosowanie metod badań nieniszczących z wykorzystaniem penetrantów lub metody magnetyczno-proszkowej (defektoskopia). Szczególną uwagę należy zwrócić na powierzchnie wokół naroża (piętki) oraz na zużycie współpracujących z karetką powierzchni zaczepów wideł, zwłaszcza podpierającej powierzchni górnego zaczepu oraz pionowych, przylegających do karetki powierzchni obu zaczepów. Powierzchnie nie powinny być spękane, zawierać ostrych zagnieceń i innych deformacji.W większość instrukcji eksploatacji wózków[...]

 Strona 1