Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"WITOLD J. CHMIELNICKI"

Układy regulacji procesów cieplnych w budynkach oraz ich właściwości

Czytaj za darmo! »

Ciepło do budynku może być dostarczane z zewnętrznych źródeł ciepła (ciepłownie, elektrociepłownie) lub też wytwarzane w źródłach lokalnych (kotłownie). Niezależnie od sposobu zaopatrywania w ciepło, podstawowa zasada regulacji procesów cieplnych jest podobna. Racjonalne wykorzystanie energii na potrzeby ciepłownicze jest możliwe jedynie w przypadku zastosowania odpowiednich urządzeń regulacy[...]

Układy regulacji temperatury w ogrzewanych budynkach

Czytaj za darmo! »

UKŁADY regulacji automatycznej stanowią bardzo ważny element instalacji ogrzewczej. Podstawowym ich zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej jakości procesu ogrzewania oraz ekonomicznej i niezawodnej pracy. Moc instalacji cieplnych powinna być dostosowana do aktualnego obciążenia cieplnego, zależnego od warunków meteorologicznych w czasie sezonu ogrzewczego. Zwiększone wymagania w zakresie ko[...]

Analiza właściwości układów regulacji instalacji centralnego ogrzewania

Czytaj za darmo! »

GłóWNYM zadaniem układu regulacji instalacji ogrzewczych jest zapewnienie wymaganych warunków cieplnych w budynku. Ciepło do ogrzewania może być dostarczane z zewnętrznych źródeł ciepła lub też wytwarzane we własnej kotłowni. W przypadku instalacji zasilanych z kotłowni, jednym z ważniejszych elementów układów regulacji są dwudrogowe zawory regulacyjne. Są one budowane o różnych charakterystykach wewnętrznych. Rodzaj charakterystyki zaworu zależy od warunków hydraulicznych instalacji oraz od właściwości obiektu regulacji. Projektując te układy dąży się do tego, aby utrzymać stały przepływ czynnika grzejnego w instalacji w całym zakresie zmian sygnału sterującego. Duże znaczenie do poprawnego działania układu mają warunki hydrauliczne w poszczególnych obwodach instalacji. Rzec[...]

Węzły ciepłownicze Analiza układów regulacji

Czytaj za darmo! »

Istotny wpływ na zużycie energii na cele ciepłownicze w budynkach ma rodzaj rozwiązań dotyczących zarówno struktury samego węzła jak też przyjętego układu regulacji i sterowania procesami ciepłowniczymi. Zużycie energii w danym obiekcie w dużej mierze zależy od przyjętego algorytmu sterowania. Podstawą do rozwiązań optymalnych jest między innymi znajomość właściwości statycznych i dynamicznych rozpatrywanego procesu. Regulacja automatyczna powinna zapewnić odpowiednią jakość, niezawodną i ekonomiczną pracę oraz gwarantować racjonalne zużycie energii. ZNACZĄCY wpływ na zużycie ciepła w danym obiekcie ma nie tylko rodzaj przyjętego systemu sterowania, ale też i sposób zarządzanie energią. Dotyczy to zarówno układów centralnego ogrzewania, jak i ciepłej wody użytkowej. Najprosts[...]

Zastosowanie sieci neuronowych do sterowania węzłów ciepłowniczych

Czytaj za darmo! »

REGULACJA automatyczna węzłów ciepłowniczych ma duży wpływ na ilość zużywanego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz na jakość danego procesu cieplnego. Zagadnienie to dotyczy całego okresu eksploatacji budynku, zatem łączne oszczędności jakie można uzyskać przez zastosowanie nowych rozwiązań, liczone w skali dłuższego czasu, mogą być znaczne. W stosowanych dotychczas układach regulacji wykorzystuje się najprostsze algorytmy regulatorów, które nie zapewniają odpowiedniej jakości regulacji. Bardzo często występuje niestabilna praca, dotyczy to głównie węzłów ciepłej wody użytkowej. Odchyłka regulacji dochodzi do kilkunastu kelwinów, co znacznie przekracza dopuszczalne wartości. Stosowane coraz częściej bezzasobnikowe węzły ciepłej wody [...]

 Strona 1