Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Maria Urbańska"

SYSTEM ŚLEDZENIA PTAKÓW OPARTY NA ODBIORNIKU GPS I NADAJNIKU GSM DOI:10.15199/59.2015.4.87


  W artykule przedstawiono możliwości zastosowania specjalizowanego urządzenia do rejestracji położenia geograficznego obiektu na potrzeby śledzenia ptaków drapieżnych. Rozwiązanie wykorzystuje system GPS do określenia położenia oraz sieci GSM do transmisji geoinformacji przesyłanej w formie wiadomości SMS. Wdrożone komponenty elektroniczne oraz oprogramowanie nadzoruąjce pracę urządzenia pozwalają na długotrwałe jego funkcjonowanie, zaś lekka konstrukcja oraz zastosowane mocowanie chronią ptaka przed dyskomfortem związanym z dźwiganiem tego urządzenia. 1. WSTĘP Rozwiązania telemetryczne wykorzystywane do śledzenia przemieszczania się zwierząt znane są od wielu lat. Pozwalają one na obserwację ssaków, zwierząt morskich, jak i ptaków, np. w celu określenia ich lokalizacji, dróg migracji czy też zachowań. Systemy śledzenia zwierząt mogą wykorzystywać różne techniki. [...]

ROZWIĄZANIE PODNOSZĄCE DOSTĘPNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ TRANSMISJI DANYCH W URZĄDZENIACH MOBILNYCH WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ DO KONTROLI TOŻSAMOŚCI PODRÓŻUJĄCYCH DOI:10.15199/59.2017.6.31


  Od coraz większej liczby aplikacji i usług wykorzystywanych w sieciach telekomunikacyjnych przez użytkowników wymaga się wysokiej dostępności czy pewności działania. Istnieje wiele metod zapewnienia tych pozafunkcjonalnych wymagań, które mogą być realizowane na poziomie poszczególnych komponentów sieciowych (np. redundancja istotnych modułów sprzętowych) albo też kompleksowo na poziomie całej sieci (ang. resilience) [1]. Dla zapewnienia ciągłości transmisji z/do radiowego urządzenia końcowego stosuje się różne rozwiązania techniczne. Niezawodność w dostępie do sieci można zapewnić wprowadzając redundancję sprzętową w odniesieniu do modemów transmisyjnych albo gwarantując nadmiarowość w zakresie wyboru sieci wykorzystywanych na potrzeby transmisji. W przypadku urządzeń mobilnych popularnym rozwiązaniem jest stosowanie dwóch kart SIM, dzięki czemu możliwy jest dostęp do sieci dwóch operatorów (wskazane jest, aby byli to operatorzy wykorzystujący różną infrastrukturę sieciową). Jeśli terminal posiada dwa moduły radiowe możliwe jest uzyskanie nie tylko większej dostępności i niezawodności działania, ale także większej przepływności, która będzie superpozycją przepływności cząstkowych uzyskiwanych z obu modemów, co można porównać do rozwiązań w sieciach 3G i 4G oferujących agregację kanałów radiowych. Z tego powodu częstym rozwiązaniem wykorzystywanym w różnych systemach transmisyjnych stają się urządzenia wielofunkcyjne, które są w stanie obsłużyć transmisję danych z wykorzystaniem różnych technik teletransmisyjnych, np. przewodowej Ethernet udostępnianej przez modem xDSL (ang. Digital Subscriber Loop) albo PON (ang. Passive Optical Network), czy bezprzewodowej bazując na sieciach telefonii komórkowej lub systemach satelitarnych [6]. W dziedzinie elektroniki użytkowej i przemysłowej obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na systemy wbudowane (ang. embeded). Wzrasta także potrzeba wykorzystywania systemów o dużym stopniu inte[...]

 Strona 1