Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JAN RADOŃ"

Analiza ekonomiczna opłacalności termomodernizacji budynku

Czytaj za darmo! »

Analizę opłacalności termomodernizacji, obejmującej zarówno docieplenie przegród zewnętrznych, jak i unowocześnienie kotłowni, przeprowadzono na przykładzie budynku jednorodzinnego. Narzędziem obliczeniowym jest program komputerowy o nazwie "Epass-Helena". Przedstawiono metodykę obliczeń oraz wyniki analizy efektywności ekonomicznej 6 wariantów termomodernizacji. WPOLSCE użytkuje się wciąż [...]

Ocena komfortu cieplnego pomieszczenia biurowego w piwnicy w świetle badań eksperymentalnych DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań temperatury i wilgotności powietrza w piwnicy budynku Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, które wskazują, że pomimo odpowiedniej temperatury powietrza wewnętrznego, okresowo występuje uczucie zimna. Ten rodzaj dyskomfortu powodowany jest niską temperaturą powierzchni przegród, przylegających do gruntu.OBECNIE, pomieszczenia piwniczne są często adaptowane i wykorzystywane na cele mieszkalne, biurowe i inne. Zmiana sposobu użytkowania oznacza odmienne kształtowanie się warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniu. Znaczna część przegród przylega do gruntu, co zasadniczo zmienia ich funkcjonowanie termiczne w porównaniu z innymi typami przegród. Od roku 2008 autorzy prowadzą ciągłe pomiary kształtowania się temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach piwnicznych oraz temperatury w otaczającym gruncie w budynku Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Pomieszczenia te są obecnie użytkowane jako laboratorium, biuro oraz sala dydaktyczna. Użytkownicy przedmiotowych pomieszczeń informowali o poczuciu dyskomfortu, wynikającego prawdopodobnie, z utrzymującej się w dłuższych okresach relatywnie niskiej temperatury powierzchni przegród stykających się z gruntem. Długoterminowe, kompleksowe wyniki badań eksperymentalnych, stanowią zestaw danych umożliwiających ocenę jakości mikroklimatu badanych pomieszczeń. Szczególnie mogą one posłużyć do oszacowania wpływu temperatury powierzchni przegród na komfort cieplny pomieszczeń w piwnicy [1, 2]. W niniejszym artykule przedstawiono niektóre wyniki badań eksperymentalnych oraz ich analizę w świetle stosowanej obecnie metodologii oceny komfortu cieplnego. Materiał i metody Budynek, w którym znajduje się przedmiotowa piwnica, wybudowano w latach 60. ubiegłego wieku. Nie zastosowano izolacji termicznej ścian piwnic ani posadzki. Powodem był nie tylko brak odpowiednich technologii i materiałów izolacyjnych, ale także panujące wtedy przekonanie, [...]

 Strona 1