Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MARTA SIEMIOŃCZYK"

Analiza porównawcza trzech sposobów ogrzewania budynku hotelowego z częścią konferencyjno-bankietową


  W artykule zaproponowano trzy warianty ogrzewania budynku hotelowego z częścią konferencyjno-bankietową. Dla każdego z nich przeprowadzono analizę techniczną, uwzględniającą wady i zalety rozwiązania w przypadku zastosowania w omawianym budynku. Następnie oszacowano nakłady inwestycyjne oraz koszty eksploatacji, co stanowiło podstawę porównania i oceny systemów.W DZISIEJSZYCH czasach, szczególnie w krajach o klimacie zbliżonym do polskiego, ogrzewanie budynków jest bezwzględnie konieczne i stało się już standardem, a budynki wyposażane są w wygodne i nowoczesne systemy ogrzewania. Inwestorzy stają przed problemem wyboru źródła ciepła. W zależności od potrzeb oraz wielkości zasilanego obszaru zdecydować się można na kotłownię wbudowaną, dobudowaną lub wolno stojącą, opalaną paliwem stałym, ciekłym lub gazowym albo węzeł cieplny, z połączeniem bezpośrednim lub pośrednim. Decyzję dotyczącą wyboru najkorzystniejszego rozwiązania należy podjąć indywidualnie dla każdego obiektu, z uwzględnieniem rodzaju budynku, sposobu jego użytkowania, lokalizacji oraz rachunku ekonomicznego. Z kolei, w przypadku instalacji wewnątrz budynku, można wybierać między ogrzewaniem wodnym, parowym, powietrznym, elektrycznym lub mieszanym, łączącym dwa dowolne warianty. Należy zwrócić uwagę na właściwy sposób wywołania krążenia czynnika w instalacji, jego temperaturę oraz dobór urządzeń, materiał i rozprowadzenie przewodów. Znaleźć można publikacje poświęcone rodzajom ogrzewania obiektów różnego rodzaju, np. budynków jednorodzinnych [10, 11] lub też mieszkalnych wielorodzinnych [12,13]. Do budynków o stosunkowo wysokim zużyciu energii w systemach HVCA należą hotele. Głównych przyczyn tego faktu można upatrywać w pragnieniu kierownictwa obiektów do zapewnienia komfortu i spełnienia oczekiwań gości [3]. Gössling [1] szacował zużycie energii w hotelach na świecie w 2001 roku na około 97,5 TWh (351,1 PJ). W Europie w 2003 roku przypuszczalnie było to łąc[...]

 Strona 1