Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JERZY SZABATIN"

Instytut Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Czytaj za darmo! »

Z ogromną satysfakcją prezentujemy na gościnnych łamach Elektroniki przegląd aktualnego dorobku naukowego i badawczego Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej. Z satysfakcją tym większą, że inicjatywę tę podejmujemy w przededniu jubileuszu 40-lecia jego istnienia. Historia Instytutu Systemów Elektronicznych rozpoczęła się bowiem w 1970 r., kiedy to na ówczesnym Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej powołano do życia 6 instytutów, a wśród nich Instytut Podstaw Elektroniki. Pod tą nazwą Instytut funkcjonował przez 28 lat. Obecną nazwę przyjął w roku 1998. Instytut Podstaw Elektroniki został utworzony z połączenia Katedry Układów Elektronicznych i większej części Katedry Elektrotechniki Teoretycznej "A". Pierwszym dyrektorem, a zarazem organizatorem[...]

Nowy system radiowej identyfikacji obiektów z wielodostępem kodowym

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost znaczenia techniki RFID [1]. Obecnie jest ona uważana za najbardziej rozwojową dziedzinę automatycznej identyfikacji [2]. Wartość światowego rynku RFID w 2008 r. oszacowano na 5,3 mld USD, a na 2013 r. prognozuje się jej wzrost do 8-10 mld [3]. Technika RFID zyskuje również na znaczeniu jako przedmiot badań naukowych - w ostatnich trzech latach powstały 3 nowe międzynarodowe konferencje poświęcone systemom RFID, w czasopismach fachowych pojawiają się okresowo wydania specjalne, a na konferencjach branżowych organizowane są specjalistyczne sesje dotyczące tej tematyki. W skład typowego systemu RFID wchodzą znaczniki, inaczej zwane transponderami lub tagami (ang. tags) oraz czytnik. Transpondery [4] w systemie RFID są bezstykowymi n[...]

Odporna adaptacyjna korekcja charakterystyki kanału w transmisji z modulacją M-QAM

Czytaj za darmo! »

Podczas transmisji sygnały telekomunikacyjne zawsze doznają różnego rodzaju zniekształceń. Stosowanymi w praktyce kanałami transmisyjnymi są przewody koncentryczne, linie dwuprzewodowe i światłowody w transmisji przewodowej oraz troposfera i jonosfera w transmisji bezprzewodowej. Każdy z tych kanałów może powodować zniekształcenia sygnału, takie jak echa wynikające z odbić sygnału, czy też f[...]

 Strona 1