Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jerz y Gagan"

Laboratorium Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła


  W artykule przedstawiono informacje o dotychczasowej działalności, wyposażeniu oraz możliwościach rozwojowych Laboratorium Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła w Zakładzie Techniki Cieplnej i Chłodnictwa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. 1. Wprowadzenie Laboratorium Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła powstało w 2010 roku (przy istniejącym już Laboratorium Chłodnictwa) w ramach Projektu nr UDA-POIG.01.03.01-20-137/09-00 pt. "Nowoczesne technologie dla sektora rolno-spożywczego przy ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych". Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Laboratorium to w chwili obecnej pełni funkcję naukowo- badawczą, w perspektywie z poszerzeniem zakresu funkcjonowania o działalność dydaktyczno-edukacyjną. Historia powstania Laboratorium Chłodnictwa jest dłuższa i sięga 1997 roku, kiedy to na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn powstała specjalność Chłodnictwo a w późniejszym czasie specjalność Technika Cieplna i Chłodnictwo w ówczesnej Katedrze Termodynamiki i Mechaniki Płynów. Działalność laboratorium głównie dotyczyła zadań dydaktycznych z elementami naukowo-badawczymi. Od chwili powstania Laboratorium Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła działalność laboratorium znacząco się poszerzyła tak pod względem aparaturowym, jak i możliwości badawczych. W chwili obecnej w laboratorium ChKPC prowadzone są prace naukowo-badawcze, badawczo- -rozwojowe i projektowe oraz badania eksperymentalne urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Poza działalnością badawczą realizowane są kursy i szkolenia pozwalające na podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej szeroko pojętej techniki oraz technologii chłodniczej i przechowalniczej. Przy wykorzystaniu bazy laboratoryjnej pro- Placówki naukowo-badawcze, organizacje i firmy naszej branży wad[...]

 Strona 1