Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"K. Kowalewski"

Wyznaczanie parametrów wiatru w energetyce odnawialnej DOI:10.15199/48.2015.01.31

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano metody wyznaczania parametrów wiatru stosowane w energetyce odnawialnej. Podano podstawowe wiadomości dotyczące powstawania wiatru. Opisano czynniki wpływające na zasoby energetyczne wiatru. Pokazano podstawowe zależności opisujące energię wiatru. Otrzymano rozkłady kierunku i prędkości wiatru na podstawie danych historycznych ze stacji meteorologicznej. Obliczono gęstości mocy wiatru dla różnych kierunków. Obliczenia przeprowadzono za pomocą oprogramowania WAsP - Wind Resource Estimation Program. Abstract. Methods of wind parameters determining applied at the renewable power sector are described in this paper. Fundamental knowledge of wind formation is presented. Factors witch have influence on wind energy resources are described. Fundamental dependences witch characterized wind energy are shown. Distributions of wind direction and wind velocity on the basis of historical data from meteorological station are obtained. Power density of wind for different destinations is calculated. Calculations are carried out using Wind Resource Estimation Program (WAsP). (Wind parameters determining in renewable power sector) Słowa kluczowe: parametry wiatru, metody wyznaczania, turbina wiatrowa, energia odnawialna Keywords: wind parameters, determining methods, wind turbine, renewable energy Wstęp - wiatr jako źródło energii Wiatr, jako zjawisko naturalne, wykorzystywany jest przez ludzkość od wieków. Pierwsze znane zastosowanie wiatru to wykorzystanie jego energii do napędu statków żaglowych, co spowodowało rozwinięcie się transportu morskiego, a przez to powstanie i rozwój wielu cywilizacji. Energię wiatru stosowano szeroko do napędu młynów, a także do pompowania wody. Jednak wzrastające uprzemysłowienie i wprowadzenie technologii wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł kopalnych spowodowało spadek zainteresowania wykorzystaniem energii wiatru. W związku z prognozami wyczerpywania się zasobów paliw kopalnych słu[...]

 Strona 1