Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"HENRYK JANKOWSKI"

Grubowarstwowy katalityczny detektor jonizacyjny do mikroanalizatorów

Czytaj za darmo! »

Opisano próbę realizacji w technologii warstw grubych katalitycznego reaktora umożliwiającego spalanie węglowodorów. Katalityczne detektory mają wiele zalet w porównaniu z detektorami płomieniowymi. Najważniejsze z nich to: - możliwość realizacji miniaturowych reaktorów, ponieważ [...]

Czytnik RFID przystosowany do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych

Czytaj za darmo! »

W artykule określono i podano wyniki analizy podstawowych problemów konstrukcyjnych oryginalnego czytnika pracującego w systemie zdalnej identyfikacji obiektów RFID (Radio Frequency IDentification) przystosowanego do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych i spełniającego wymogi dyrektyw ATEX i EMC. Prezentowane urządzenie zostało wdrożone do produkcji jako element projektu celowego ROW 394-[...]

technologia heterozłącza CIS/CdS do zastosowań fotowoltaicznych

Czytaj za darmo! »

Cienkowarstwowe polikrystaliczne ogniwa p-CuInSe2/n-CdS ze sprawnościami przekraczającymi 10% zaczęto wytwarzać w Boeing Corporation na początku lat osiemdziesiątych. W roku 1987 Arco Solar osiąga rekordową sprawność ogniw cienkowarstwowych na poziomie 14,1%. W latach 80. wprowadzane są złożone struktury typu ZnO/n-CdS/p-CuInSe2/Mo/ szkło, które zasadniczo używane są do dziś. Pod koniec lat [...]

Pomiary pirometryczne w modelowaniu termicznym lampy halogenowej stosowanej w procesie RTP

Czytaj za darmo! »

Pirometryczny pomiar temperatury żarnika halogenowego dostarcza bardzo szybko informacji o promieniowanym strumieniu ciepła, przez co jest bardzo atrakcyjny w sterowaniu procesem RTP. Precyzyjne sterowanie źródłami ciepła ma decydujące znaczenie w efektywnym wykorzystaniu procesów RTP. Modelowanie transportu energii w tym silnie nieliniowym procesie pozwala na zbudowanie systemu sterowania, [...]

Sterowanie MBS termicznym procesem próżniowej selenizacji warstw fotowoltaicznych


  Półprzewodniki trójskładnikowe, których przedstawicielem jest diselenek miedziowo-indowy, CuInSe2 (CIS), charakteryzują się dużą absorpcją promieniowania, przez co mają dużą szansę na zastosowanie w masowej produkcji wysokowydajnych ogniw fotowoltaicznych [1]. Wytwarzanie cienkiej warstwy CIS polega na naniesieniu warstw elementarnych prekursorów Cu, In oraz Se na odpowiednio przygotowane podłoże, a następnie termicznym uformowaniu docelowego materiału lub na selenizacji warstw Cu-In. Prekursory metaliczne są poddawane obróbce termicznej w standardowym piecu dyfuzyjnym w zamkniętym reaktorze grafitowym zawierającym źródła par Se [2] lub z wykorzystaniem techniki szybkiej obróbki termicznej RTP (Rapid Thermal Processing) [3]. Proces termiczny składa się z dwóch etapów, przeprowadzanych w różnych temperaturach. Termiczne wytwarzanie CIS metodą RTP ma wiele zalet technologicznych. Najważniejsze to skrócenie czasu procesu oraz uzyskanie powierzchniowej jednorodności materiału. Głównymi czynnikami, które mają wpływ na jednorodność temperatury oraz powtarzalność procesu RTP są: źródło promieniowania podczerwonego, konstrukcja komory oraz system sterowania temperatury, łącznie z nieinwazyjnym systemem pomiaru temperatury w czasie rzeczywistym [4]. Budowa urządzeń RTP, a w szczególności kontrola czasowego profilu temperatury obrabianego materiału są złożonym zagadnieniem badawczym ze względu na radiacyjny przekaz energii cieplnej [5,6]. Uzyskanie założonej trajektorii temperatury zależy od dokładności zastosowanego modelu oraz zaproponowania odpowiedniego aparatu numerycznego. Procedura sterowania zbudowanego urządzenia w oparciu o model matematyczny uwzględnia możliwości pomiarowe oraz sposób zasilania elementów grzejnych. Urządzenie RTP Próżniowy piec RTP zbudowano na bazie zestawu lamp halogenowych oraz klosza kwarcowego, stanowiącego ściany komory próżniowej. Lampy umieszczono w reflektorach chłodzonych wod[...]

Właściwości optyczne i strukturalne warstw elektrochromowych WO3


  Materiały elektrochromowe stanowią grupę materiałów tlenkowych intensywnie badanych ze względu na potencjalne zastosowania w elektronice [1], architekturze [2, 3] oraz w wielu dziedzinach techniki [4, 5]. Efekt elektrochromowy występujący w tych materiałach polega na zmianie barwy pod wpływem niewielkiego napięcia, będącej skutkiem zmiany struktury tlenku na strukturę brązu tlenkowego. Schemat tego procesu przedstawiono na rys. 1. Intensywność zabarwienia jest proporcjonalna do wartości przyłożonego napięcia, co stwarza wiele możliwości aplikacyjnych niedostępnych w innych systemach jak np. wyświetlacze LCD. Regulowana transmisja światła w obszarze widzialnym otwiera możliwość wykonania filtrów optycznych, inteligentnych okularów przeciwsłonecznych, przeszkleń zapewniających intymność pracy lub komfort podróżowania (samochody rodzinne, autokary turystyczne). Proces przedstawiony na rys. 1 zachodzi w wielowarstwowych systemach cienkich warstw, gdzie jednym z elementów funkcjonalnych jest warstwa elektrochromowa. Pozostałe to elektrody polaryzacyjne, źródło jonów barwiących i kontakty metaliczne. Rys. 1. Sche[...]

Anode Supported Planar Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) – novel design


  Solid Oxide Fuel Cells (SOFCs) are highly efficient energy conversion devices that transform chemical energy to electrical energy through the electrochemical reactions. SOFC consists of two ceramic electrodes (anode and cathode) separated by a dense ceramic electrolyte and it operates at high temperature in the range from 800°C to 1000°C. Oxygen ions formed at the cathode migrate through the ion - conducting electrolyte to the anode/ electrolyte interface where they react with fuel, producing water and releasing electrons that flow through an external circuit to the cathode/electrolyte interface [1-3]. Microstructure of the cathode, anode and electrolyte is important for the proper fuel cell operation. The electrolyte should be dense, gas-tight and ion conducting. The electrodes should be transparent for gases and have good electrical conductivity [4-6]. In a typical planar SOFC design, the cell components are configured as thin, flat plates and metallic or ceramic interconnects serve as gas flow channels and provide the electrical connection between the cells in a stack of cells. The article presents a novel design of the anode-supported high temperature solid oxide fuel cell (SOFC) which differs from the typical planar SOFC design by the multifunctional anode construction. The anode consists of the anode base with embedded fuel distribution channels, manifolds and waste product collectors, and two operating anodes deposited on the both sides of the base. The embedded channels are connected with the outside via inlet for fuel and outlet for the waste products. The operating anodes are permanently bonded with the anode base by sintering. The anode base supports two cells, serves as a common current collector and provides fuel distribution. The anode base and operating anodes are made of commercially available nickel oxide and yttria-stabilized zirconia (Ni/YSZ) green tapes and further components of the cell - electrolyte and [...]

Techniki rozpylania magnetronowego DC, MF i RF do nanoszenia cienkich warstw WO3


  Henryk Jankowski, Konstanty Marszałek, Jerzy Sokulski, Yevhen Zabila, Tomasz StapińskiOtrzymywanie warstw elektrochromowych na dużych powierzchniach stanowi poważny problem technologiczny i jest barierą w produkcji urządzeń elektrochromowych zmieniających charakterystykę transmisji pod wpływem małego napięcia [1, 2]. Ważnym zastosowaniem zjawiska elektrochromowego są tzw. inteligentne okna (smart windows) [3]. Opracowanie technologii otrzymywania cienkowarstwowych struktur elektrochromowych w oparciu o warstwy tlenku wolframu ma duże znaczenie z uwagi na problematykę bilansu energetycznego budynków z dużymi przeszkleniami [4, 5]. Dlatego też istotne jest rozwijanie tanich technologii umożliwiających nakładanie warstw na duże powierzchnie. Zagadnienia te wpisują się w nakreślone przez Unię Europejską programy oraz w problematykę rozwijanych w Polsce odnawialnych źródeł energii (OZE). W prezentowanej pracy przedstawiono badania trzech magnetronowych technik nanoszenia w celu określenia przydatności do rozpylania metalicznych tarcz wolframowych. Analiza procesu reaktywnego rozpylania konieczna jest do znalezienia optymalnych warunków technologicznych dla nanoszenia powłok na duże powierzchnie. Uzyskane warstwy WO3 stanowiły elementy aktywne badanych układów elektrochromowych [3]. System nanoszenia System technologiczny umożliwia nanoszenie warstw metodami magnetronowego reaktywnego rozpylania DC (unipolarnego), AC (bipolarnego) oraz RF (częstotliwości radiowej 13,56 MHz). Cienkie warstwy WO3 otrzymywano metodami magnetronowego reaktywnego rozpylania stałoprądowego (DC) i przy częstotliwościach średnich (MF) oraz radiowych (RF). Do otr[...]

 Strona 1