Wyniki 1-10 spośród 222 dla zapytania: authorDesc:"A. Sikora"

Ochrona wzorów przemysłowych, użytkowych oraz wynalazków

Czytaj za darmo! »

Zagadnienia z zakresu ochrony własności przemysłowej zostały w Polsce uregulowane w ustawie Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 roku (dalej p.w.p.), która - poza wzorami przemysłowymi, wzorami użytkowymi oraz wynalazkami stanowiącymi przedmiot niniejszego opracowania - normuje także stosunki z zakresu znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, pon[...]

Napoje energetyzujące - korzyści i zagrożenia

Czytaj za darmo! »

Od kilkunastu lat goszczą na naszym rynku produktów spożywczych napoje energetyzujące (ang. energy drinks). Są to produkty, które można zaliczyć do żywności nowej generacji, o składzie zmodyfikowanym pod kątem określonych wymagań konsumentów. Ich działanie na organizm człowieka w znacznym stopniu różni się od działania typowych napojów orzeźwiających, można zatem zaliczyć je do żywności fun[...]

EU-FRESHBAKE - europejski projekt dotyczący optymalizacji technologii odroczonego wypieku pieczywa

Czytaj za darmo! »

Decydujemy się przedstawić Państwu poniższy tekst (z niewielkimi skrótami - całość dostępna w Redakcji) przedstawiający założenia projektu naukowo-badawczego w zakresie rozwoju przemysłowego sektora piekarskiego, który jest dofi nansowywany przez Komisję Unii Europejskiej. Głównym celem tego projektu jest obniżenie kosztów produkcji pieczywa (do 50 proc.) z zastosowaniem procesów mrożenia ciast[...]

Osiągnięcia i dalsze zamierzenia projektu EU Freshbake

Czytaj za darmo! »

W 12 nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej spożywa się głównie pakowane pieczywo, o dłuższym okresie przydatności do spożycia. Szacuje się, że udział technologii odroczonego wypieku będzie wzrastać w tempie około 10 proc. rocznie, przy czym eksperci oceniają, że największy wzrost nastąpi w krajach zachodnich UE.Ponieważ do wypieku pieczywa przy zastosowaniu technologii odroczonego wypieku zużywa się więcej energii, aniżeli podczas konwencjonalnego wypieku, Unia Europejska zdecydowała się sfi nansować projekt EU FRESHBAKE, który działa od października 2006 roku. Celem tego projektu jest znalezienie możliwości obniżenia zużycia energii oraz zwiększenia wartości odżywczej pieczywa uzyskanego przy zastosowaniu technologii odroczonego wypieku. Projekt, którego czas realizacj[...]

Przestrzeń pełna energii w zgodzie z jakością

Czytaj za darmo! »

Spółka posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Liczba wniosków o zmiany w procesach ZSZ w latach 2005-2009 Jakością, Środowiskowego, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Międzynarodowy Certyfikat IQ NET wg standardów ISO i PN. Potwierdzają one, że firma spełnia wymagania norm PN-EN ISO 9001: 2001, PN-N-18001: 2004, PN-EN ISO 14001: 2005 w zakresie świadczenia usług dystrybucji, operatorstwa sieci gazowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w zakresie ciągłości dostaw gazu. Wysokimi standardami jakości objęte są wszystkie obszary działalności GSG, począwszy od dystrybucji gazu ziemnego, jak również działania na rzecz ochrony środowiska, poprawy warunków pracy i ochrony zdrowia pracowników. Szeroko pojęta jakość w GSG to także jakość pracy, procesów oraz[...]

 Strona 1  Następna strona »