Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA KOPANIA"

Wybrane aspekty automatyzacji w badaniach wentylatorów na znormalizowanych stanowiskach pomiarowych


  W artykule przedstawiono wyniki badań parametrów aerodynamicznych wentylatora promieniowego z zastosowaniem zautomatyzowanego stanowiska pomiarowego, wykonane zgodnie z normą PN - ISO 5801:2008. Wentylatory przemysłowe. Badanie charakterystyk pracy na stanowiskach znormalizowanych. Pomiar wielkości bezpośrednich wykonywano za pomocą przetworników ciśnienia, mocy, prądu i napięcia rejestrując i przetwarzając mierzone wielkości poprzez stację akwizycji danych - SAD-2, wyposażoną w moduły ADAM 4000, zintegrowaną z komputerem PC z aplikacją pomiarowo- sterującą GeniDAQ firmy Advatech, wyposażoną w język programowania Visual Basic, co umożliwia napisanie programu do obliczania żądanych parametrów pracy wentylatora.POMIMO wieloaspektowego zastosowania wentylatorów, zarówno w przemyśle, jak i w systemach domowych, nie można uważać, że w sposób wyczerpujący opanowano wszystkie zagadnienia związane z konstrukcją, eksploatacją lub też z ich badaniami. Bardzo często podczas prowadzenia pomiarów aerodynamicznych wentylatorów ma się do czynienia z sytuacją, w której obserwuje się, że punkt pracy wentylatora odbiega od punktu, gdzie pracuje on z maksymalną sprawnością. W praktyce przemysłowej, najczęściej ze względu na brak metod szybkiego wyznaczania wielkości charakteryzujących pracę wentylatora (współpracującego również z siecią) pomijana jest kwestia sprawności całego układu. W takich układach technologicznych do pomiaru strumienia objętości stosowane jest najczęściej sondowanie sondą Prandtla wybranego przekroju pomiarowego (najbardziej dostępnego i zlokalizowanego najbliżej wlotu i wylotu wentylatora). Jednakże otrzymuje się wówczas bardzo duży zbiór danych pomiarowych, wymagających dalszej obróbki. W przypadku badań wentylatorów na znormalizowanych stanowiskach pomiarowych, zgodnie z normą PN ISO 5801:2008. Wentylatory przemysłowe. Badania charakterystyk na stanowiskach znormalizowanych, do pomiarów strumienia przepływającego po[...]

 Strona 1