Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ŁUKASZ ADRIAN"

Wstępna analiza efektywności wymienników ciepła o złożonej geometrii i wymienników typu rurka ciepła DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono badania wymienników ciepła o skomplikowanej geometrii (tzw. corrugated geometry) z wykorzystaniem metody PIV. Uzyskane rozkłady wektorowe oraz pola prędkości przepływu planuje się wykorzystać podczas symulacji przepływu w tej geometrii. Metoda PIV będzie walidacją wyników symulacji komputerowej. Stwierdzono możliwość wykonania badań metodą PIV przy przepływie powietrza w kanale o skomplikowanej geometrii co umożliwia dalsze prace nad tego typu elementami wymienników ciepła.WYMIENNIKI ciepła są stosowane powszechnie w różnego rodzaju urządzeniach codziennego użytku oraz w przemyśle. Wymaga się aby były one coraz sprawniejsze pod względem wymiany ciepła, jak też gabarytów projektowanych urządzeń. Jednym ze sposobów intensyfikacji wymiany ciepła jest stosowanie w urządzeniach wymienników ciepła o złożonej geometrii. Wymienniki tego typu zbudowane są często z powtarzalnych elementów modułowych tzw. "corrugated geometry". W celu określania rozkładów pól prędkości w istotnych, wybranych płaszczyznach przekroju tego kanału stosuje się metodę PIV (ang. Particle Image Velocimetry). Pomiary tego typu są trudne dla standardowej metody PIV i wymagają użycia, tzw. posiewu, który umieszcza się w płynach. Stosując światło laserowe oświetla się przepływ dwukrotnie, w znanych krótkich odstępach czasu i rejestruje przemieszczenia poszczególnych drobinek posiewu. Na tej podstawie określa się ich prędkości (wykorzystując profesjonalny komputerowy program "FlowManager 3.62"). Badania te umożliwiają poznanie warunków przepływu w poszczególnych modułach, z których powstał wymiennik. Innym sposobem intensyfikacji wymiany ciepła jest zastosowanie wymienników ciepła typu rurka ciepła. Rurka ciepła (Heat Pipe) jest urządzeniem, które do przekazywania ciepła wykorzystuje dwufazowy, zamknięty cykl z odparowaniem płynu ro[...]

 Strona 1