Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"SŁAWOMIR MICHALAK"

Obliczenia szumów rezystorów i diod w programach symulacyjnych

Czytaj za darmo! »

Jedną z analiz dostępną w programach komputerowego wspomagania projektowania układów elektronicznych jest analiza szumowa. Umożliwia ona obliczenie szumów pojedynczych elementów, jak i całości projektowanego układu. Niestety, często zdarza się, że zarówno na etapie nauczania symulacji elektronicznych, jak i przy późniejszym wykorzystaniu programów symulacyjnych, analiza ta jest pomijana. Zaz[...]

Możliwości optymalizacji błędów czujników danych inercjalnych stosowanych w zintegrowanych systemach awionicznych

Czytaj za darmo! »

Jedną z podstawowych informacji na pokładzie każdego statku powietrznego są dane o parametrach lotu stanowiące tzw. informacje pilotażowo-nawigacyjne, konieczne do prowadzenia lotu zarówno w załogowych jak i bezzałogowych obiektach latających. Dokładność (a zatem i błędy) określania takich wielkości fizycznych jak kąty orientacji przestrzennej i współrzędne pozycji nawigacyjnej w decydujący [...]

Metrologiczne narzędzia kontroli serwera komunikacyjnego na pokładzie śmigłowca wojskowego DOI:10.15199/48.2015.08.13

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono narzędzia badawcze wykorzystywane w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL) do budowy, uruchomienia, testowania zintegrowanego systemu łączności, którego głównym elementem jest serwer komunikacyjny. Omówiono wybrane zadania realizowane za pomocą serwera komunikacyjnego oraz problemy pojawiające się podczas jego funkcjonowania i niezawodnej pracy w bieżącej eksploatacji. Przedstawiono także aparaturę kontrolno-pomiarową wykorzystywaną do pomiaru parametrów technicznych zintegrowanego systemu łączności (ZSŁ), która umożliwia m.in. wprowadzanie i testowanie oprogramowania serwera komunikacyjnego oraz poszczególnych radiostacji pokładowych na pokładzie śmigłowca wojskowego. Abstract. What has been presented in the paper is research/testing tools used in the Air Force Institute of Technology to build, actuate, measurement, test, and unify integrated communication systems as far as both a set of devices the system is composed of and the applied software are concerned. Particular attention has been paid to the communication computer and unify communication systems integrated on the basis of digital data. Some selected tasks performed with this equipment have been discussed. Also, problems arising while actuating and testing the software developed to integrate communication devices/systems including digitally controlled radio stations and computer communication. Presented are also additional monitoring and measuring systems used to test this software the ZDZSŁ laptop computer used to diagnose the communication systems integrated on board the military aircraft. (Metrology tools of computer communication control on board the military aircraft). Słowa kluczowe: serwer komunikacyjny, zintegrowany system łączności, aparatura kontrolno -pomiarowa. Keywords: integrated communication systems, measuring systems, research/testing. Wstęp Śmigłowiec jest jednym z najbardziej uniwersalnych narzędzi współczesnego pola walki. Wyk[...]

 Strona 1