Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"P. Kohlenbach"

Ostatnie postępy w Europie w zakresie rozwoju chillerów sorpcyjnych


  (Artykuł przeglądowy z numeru 2010-5 Biuletynu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa. Tłumaczenie i merytoryczne opracowanie prof. dr hab. inż. Franciszek Kluza).W Europie, w czasie ostatnich kilku lat zostały opracowane zróżnicowane chillery sorpcyjne o małej i średniej wydajności chłodniczej. Wiele z tych chillerów zarówno absorpcyjnych, jak i adsorpcyjnych przeszło obecnie z fazy prototypów do produkcji małoseryjnej, stąd oczekiwany jest wzrost produkcji tych urządzeń. Generalnie, chłodzenie cieplne przy wykorzystaniu energii słonecznej (solarnej), miejscowych źródeł ciepła lub ciepła odpadowego z urządzeń CHP (Combined Heat and Power - systemy kogeneracyjne; przyp. FK), z biomasy jak również pochodzącego z procesów produkcyjnych może prowadzić do znaczącej redukcji nakładów i poziomu zasilania w energię. W zakresie wydajności chłodniczej do 500 kW, gotowych do wprowadzenia na rynek europejski jest wiele nowych chillerów absorpcyjnych typu woda/bromek litu i amoniak/woda, jak również chillerów adsorpcyjnych typu woda/silikażel i woda/zeolit. Dlatego też, w artykule zaprezentowane zostały najnowsze rozwiązania chillerów sorpcyjnych w Europie, jak również dostawcy takich systemów.Nakłady energii wymagane na pokrycie potrzeb chłodnictwa i klimatyzacji gwałtownie rosną w skali całego świata. Zasilane, zwykle prądem elektrycznym chillery sprężarkowe (jednostki split) wykazują maksimum zapotrzebowania energii w okresie pików obciążenia energetycznego w czasie sezonu letniego. W ostatnich kilku latach prowadziło to w Europie regularnie do pracy sieci energetycznych w warunkach ich maksymalnego obciążenia i do przerw w dostawach energii elektrycznej. W szczególności w ostatnich latach, wskaźniki sprzedaży urządzeń typu split o wydajności chłodniczej w zakresie do 5 kW gwałtownie wzrosły. Japońskie Stowarzyszenie Przemysłu Chłodniczego i Klimatyzacji (JRAIA) oszacowało sprzedaż w skali roku 2008 na poziomie rzędu 82,3 milionów [...]

 Strona 1