Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN GAPSKI"

Identyfikacja parametrów termofizycznych ciał stałych metodą nagrzewania ciągłego


  Przedstawiono metodę nagrzewania ciągłego do jednoczesnego określania trzech parametrów termofizycznych: przewodności cieplnej k, dyfuzyjności cieplnej a oraz ciepła właściwego cp w czasie jednego pomiaru. Metoda jest obecnie stosowana na świecie nie tylko dla materiałów termoizolacyjnych, ale również metali, w tym o dużej przewodności cieplnej, np. miedzi. Cechuje ją krótki czas pomiaru. Szczególnie ważna jest metodologia badań. W ostatnich latach dokonał się w tym zakresie duży postęp. W artykule przedstawiono wyniki badań k, a i cp w temperaturze pokojowej dla polimetakrylanu metylu, tzw. pleksiglasu (PMMA), stali stopowej 1H18N9T, duraluminium PA6 oraz mosiądzu Mo59. Badania mają istotne znaczenie w praktyce, ponieważ brakuje szybkich i tanich metod eksperymentalnych okreś[...]

 Strona 1