Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"DOROTA LECIEJ-PIRCZEWSKA"

Wykorzystanie niskotemperaturowego czynnika w ogrzewaniu ściennym


  Przedstawiono analizę możliwości wykorzystania niskotemperaturowego czynnika płynącego w przewodach umieszczonych w ścianie do ogrzewania pomieszczeń. Przewody takie tworzą aktywną barierę termiczną dla strat ciepła przenikającego z ogrzewanego pomieszczenia. Straty te zależą od położenia przewodów i temperatury bariery. W związku z tym przeanalizowano warunki, w jakich przegroda może funkcjonować i na tej podstawie określono minimalną temperaturę czynnika płynącego w rurkach tworzących barierę termiczną oraz miejsce położenia tych rurek w przekroju przegrody, dla którego bariera termiczna nie jest aktywna.WRAZ z uświadomieniem sobie ograniczoności zasobów i wyczerpywania się kopalnych źródeł energii, ludzie coraz dokładniej zaczęli analizować jej zużycie. Stosunkowo duża ilość energii przeznaczana jest do ogrzewania budynków, stąd nieprzypadkowo wzrasta zainteresowanie nowoczesnymi rozwiązaniami umożliwiającymi redukcję tego zużycia. Istotne staje się podnoszenie sprawności systemów i urządzeń stosowanych w ogrzewnictwie. Zastosowanie czynnika grzejnego o niskiej temperaturze poprawia efektywność pozyskiwania energii ze spalania paliw i z niekonwencjonalnych źródeł energii. Jednocześnie rozwój systemów ogrzewania budynków dąży do zapewnienia jak najlepszych warunków komfortu cieplnego. Takie korzyści może przynieść stosowanie niskotemperaturowego ogrzewania przez promieniowanie. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego w tych ogrzewaniach jest niższa niż w układach tradycyjnych, co wpływa korzystnie na komfort cieplny i jakość powietrza wewnętrznego oraz powoduje redukcję zużycia ciepła. Stosowane ogrzewania niskotemperaturowe przez promieniowanie to ogrzewanie podłogowe, ścienne i sufitowe. W porównaniu z tradycyjnym ogrzewaniem konwekcyjnym ogrzewanie to charakteryzuje się znacznie większym udziałem wymiany ciepła przez promieniowanie. W związku z tym temperatura powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu może być obniż[...]

Wykorzystanie niskotemperaturowego czynnika w ogrzewaniu ściennym Część II


  Słowa kluczowe: temperatura początkowa, bariera termiczna Streszczenie W artykule przeanalizowano wpływ temperatury początkowej i pojemności cieplnej czynnika na strumień ciepła przenikającego przez przegrodę oraz przedstawiono analizę opłacalności stosowania przegrod z barierą termiczną. Keywords: initial temperature, thermal barrier Abstract The article examines the impact of initial temperature and heat capacity of the medium on heat fl ux penetrating the barrier. An analysis of cost-effectiveness of application of compartment with thermal barrier is included. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved OGRZEWNICTWO W ARTYKULE [3] umieszczonym na łamach majowego numeru czasopisma "Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja" przedstawiono analizę możliwości wykorzystania do ogrzewania pomieszczeń niskotemperaturowego czynnika płynącego w przewodach umieszczonych w ścianie. Jeżeli temperatura czynnika zawarta jest w zakresie wartości temperatury w pomieszczeniu i temperatury w miejscu umieszczenia rur w przegrodzie bez przewodów, to w ścianie powstaje aktywna bariera termiczna dla ciepła przenikającego z pomieszczenia na zewnątrz. We wspomnianym artykule, dla takiej ściany przeanalizowano zagadnienia wielkości strat ciepła przez przenikanie. Straty te zależą od położenia przewodów w przekroju poprzecznym przegrody i temperatury bariery. W I części artykułu przedstawiono warunki, w których przegroda może spełniać zadania bariery termicznej. Określono wielkości strumieni ciepła w funkcji średniej temperatury czynnika płynącego w rurkach tworzących barierę termiczną oraz miejsca ich umieszczenia w przekroju przegrody. W niniejszym artykule przeanalizowano wpływ temperatury początkowej i pojemności cieplnej czynnika na strumień ciepła przenikającego przez przegrodę oraz przedstawiono analizę opłacalności stosowania przegrody z barierą termiczną. Model przegrody z barierą termiczną Do matematyczneg[...]

 Strona 1