Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz PROHUŃ"

Urządzenie pomiarowe do określania zawartości biokomponentów w paliwie do napędu silników wysokoprężnych

Czytaj za darmo! »

Ograniczenie zużycia paliw kopalnych i zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery są jednym z powodów wprowadzania paliwa zawierającego biokomponenty do zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Biokomponenty w postaci estrów metylowych kwasów karboksylowych otrzymanych z przerobu tłuszczy roślinnych lub zwierzęcych (FAME - Fatty Acid Methyl Esters) dodawane są do oleju napędowego. W Polsce i [...]

Czujnik do pomiaru drgań mechanicznych z przetwornikiem elektromagnetycznym

Czytaj za darmo! »

Wraz z rozwojem nowoczesnych systemów nadzoru i monitoringu wielkogabarytowych obiektów takich jak mosty, wiadukty, autostrady, wysokościowce itp. występuje potrzeba pomiaru amplitudy drgań mechanicznych w zakresie niskich częstotliwości. Na podstawie analizy widmowej generowanych drgań, możliwe jest monitorowanie pracy obiektów i ich diagnostyka. Ze względu na różne materiały i konstrukcje zast[...]

 Strona 1