Wyniki 1-10 spośród 106 dla zapytania: authorDesc:"MAJEWSKI"

Stosowanie kodów kreskowych dobre praktyki producenta żywności DOI:


  W artykule opisano, w jaki sposób usprawniono przebieg procesów magazynowych u określonego producenta żywności, opierając się na odpowiednio dobranych kodach kreskowych i zaprojektowanym systemie informatycznym. Przedstawiono zastosowane rozwiązania oraz nieprzewidziane pułapki, które ujawniły się w procesie wdrożeniowym, a wymagały niezwłocznego rozwiązania. W artykule omówiono zasady tworzenia i wykorzystania standardowych etykiet logistycznych naklejanych na palety z artykułami żywnościowymi, stanowiące swoisty "paszport" każdej indywidualnej paletowej jednostki logistycznej. Duże znaczenie w nowym rozwiązaniu miała specjalnie zaprojektowana aplikacja dla mobilnych terminali skanujących kody kreskowe, w które zostali wyposażeni magazynierzy. Terminal skanujący stał się podstawowym narzędziem pracy magazyniera. Przedstawiony w artykule opis przygotowania producenta żywności do eksploatowania systemu informatycznego klasy WMS (Warehouse Management System) może być interesujący również dla innych producentów w branży spożywczej. Obiektem badań była firma produkująca półprodukty dla przemysłu spożywczego działająca w obszarze B2B, dalej nazywana firmą, przedsiębiorstwem lub zakładem.Firma będąca w fazie dynamicznego rozwoju infrastruktury produkcyjnej i magazynowej stanęła w 2014 r. przed problemem usprawnienia logistycznych przepływów wytwarzanych produktów spożywczych w magazynach własnych oraz w magazynie dzierżawionym. Podjęto wówczas strategiczną decyzję, że oznaczenia wytwarzanych towarów w kodach kreskowych muszą być uniwersalne zarówno w procesach własnych, jak i w procesach współpracującego z firmą operatora logistycznego. ZAŁOŻENIA STRATEGICZNE Jasno sprecyzowane logistyczne oczekiwania świadczyły o dużej dojrzałości zarządu przedsiębiorstwa. Charakterystykę wdrożenia systemu automatycznej identyfikacji do obsługi procesów magazynowych sformułowano następująco: ??Beneficjentem systemu będzie firma pr[...]

 Strona 1  Następna strona »