Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"WIKTOR HIBNER"

Rzeczywista sprawność gazowego kotła skroplinowego (kondensacyjnego) w warunkach eksploatacyjnych

Czytaj za darmo! »

Zamieszczono wykres obrazujący wzrost ceny netto gazu w latach 2000-2008. Następnie przedstawiono wyniki bilansów cieplnych gazowego kotła skroplinowego dla minimalnej i maksymalnej mocy kotła. Podano również metodykę, według której dokonano obliczenia sprawności oraz strat cieplnych kotła. Pomiary wykonane zostały na stanowisku pomiarowym, znajdującym się na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w Laboratorium Miernictwa Cieplnego. OBECNIE obserwujemy na rynku ciągły wzrost cen nośników energii. Cena gazu ziemnego, powszechnie stosowanego jako paliwo, dla taryfy W-3 wzrosła z 0,3940 zł/m3 netto w roku 2000 do 0,7928 zł/m3 netto w roku 2008. Równocześnie do ceny samego gazu musimy doliczyć zmienną opłatę za usługi dystrybucyjne. Porównując tak liczoną cenę[...]

Bilans zużycia energii elektrycznej przez gazowy kocioł skroplinowy (kondensacyjny) DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki z bilansów zużycia energii elektrycznej przez gazowy kocioł skroplinowy (kondensacyjny) o nominalnej mocy grzewczej 24 kW, w warunkach różnego obciążenia kotła. Dokonano analizy otrzymanych wyników doświadczalnych oraz przedstawiono wnioski z przeprowadzonych badań. Jest to kontynuacja artykułu [1].OBECNIE, jednym z najpopularniejszych źródeł ciepła w domkach jednorodzinnych i małych obiektach są kotły zasilane gazowym paliwem - gazem E (dawniej GZ-50). Powszechnie stosowane są, tak zwane kotły o obniżonych parametrach oraz kotły skroplinowe. Rosnące ceny paliw, szczególnie gazu ziemnego oraz spadek cen kotłów kondensacyjnych powoduje, że coraz więcej inwestorów decyduje się na zakup kotła skroplinowego. Podczas wyboru takiego kotła nabywca kieruje się wysoką sprawnością ηk =109% (sprawność odnoszona do wartości opałowej paliwa), słusznie zakładając niższe koszty ogrzewania związane z mniejszym zużyciem paliwa gazowego. Kocioł kondensacyjny osiąga w określonych warunkach pracy sprawność ηk =109%, tj. jedynie dla niskich parametrów pracy instalacji centralnego ogrzewania (dla niskiej temperatury zasilania i niskiej temperatury powrotu wody instalacyjnej). Należy zastanowić się czy dążenie za wszelką cenę do wysokiej sprawności cieplnej kotła jest uzasadnione, np. ze względu na wzrost zużycia energii elektrycznej potrzebnej do funkcjonowania poszczególnych urządzeń kotła skroplinowego. Koszt osiągania sprawności 109% Odpowiedź na tak postawione pytanie jest trudna. Należy zastanowić się dlaczego wzrost sprawności cieplnej kotła powoduje wzrost zużycia energii elektrycznej przez kocioł skroplinowy. Przyczyną wzrostu zużycia energii elektrycznej jest konieczność stosowania zamkniętej komory spalania oraz wentylatora nadmuchowego w palniku kotła. W celu wykorzystania ciepła skraplania pary wodnej ze spalin obniża się ich temperaturę poniżej temperatury punktu rosy (tR ≈ 55 oC). Dl[...]

 Strona 1