Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Przedworski"

Zawiesiny lodowe - proces produkcji i możliwości zastosowań DOI:10.15199/8.2017.9-10.2


  Lód binarny, nazywany również zawiesiną lodową, jest czynnikiem coraz chętniej wykorzystywanym zarówno w instalacjach chłodniczych, jak i w innych dziedzinach techniki. Początki badań nad zawiesinami lodowymi sięgają lat 70. XX wieku. W połowie lat 90. nastąpiło znaczące zwiększenie zainteresowania tematem lodu binarnego, co znalazło odzwierciedlenie w wielu badaniach i eksperymentach naukowych. Zainteresowanie możliwością wykorzystania zawiesin lodowych w przemyśle chłodniczym wynika z korzystnych własności czynnika, przede wszystkim, z: ● dużej pojemności cieplnej, ● wysokich wartości współczynnika przejmowania ciepła, ● prawie stałej temperatury czynnika przy wymianie ciepła (w trakcie przemiany fazowej), ● możliwości transportowania zawiesin lodowych za pomocą pomp i rurociągów, ● bezpieczeństwa stosowania. Do największych wad stosowania lodu binarnego zaliczyć można: ● stosunkowo wysoki koszt wytworzenia, a następnie przepompowywania zawiesiny lodowej (relatywnie wysokie opory przepływu), ● kłopotliwe sterowanie wytwornicami lodu binarnego, ● wysoki koszt inwestycji (zakup wytwornicy lodu binarnego). Celem niniejszej pracy jest syntetyczne przedstawienie zagadnienia dotyczącego zawiesin lodowych w dwóch głównych aspektach: ● wytwarzania zawiesin lodowych w generatorach, ● stosowania zawiesin lodowych w chłodnictwie i innych dziedzinach przemysłu. WYTWARZANIE ZAWIESIN LODOWYCH Wytwarzanie lodu binarnego odbywa się w dedykowanych urządzeniach zwanych generatorami lub wytwornicami lodu binarnego. Do najpopularniejszych konstrukcji zaliczyć można: ● generatory skrobakowe (mechaniczne), ● generatory próżniowe, ● generatory wirowo-przepływowe, ● generatory z bezpośrednim wtryskiem cieczy, ● generatory z bezpośrednim kontaktem z czynnikiem chłodniczym, 9-10/2017 9 Rys. 1. Rys. 2. ● generatory ze złożem [...]

Badanie i modelowanie przepustnic wielopłaszczyznowych


  Artykuł dotyczy możliwości modelowania przepływu powietrza przez przepustnicę wielopłaszczyznową. Ze względu na brak opracowań na ten temat konieczne było przeprowadzenie odpowiednich obliczeń numerycznych. Wykorzystano do tego program ANSYS Fluent. Celem modelowania było uzyskanie zależności pomiędzy prędkością powietrza na wlocie do kanału wentylacyjnego a spadkiem ciśnienia statycznego występującym na przepustnicy. MEASURMENTS AND MODELLING OF MULTI-BLADE DAMPERS The main aim of this paper is to present potentiality of airflow modelling in a multi-blade damper. Because of few treatises associated with the topic, it was necessary to proceed some numerical calculations. The authors have used ANSYS Fluent as a calculation tool. An expected result of modelling was an inlet air vel[...]

 Strona 1