Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH CEPIŃSKI"

Współpraca bezprzeponowego gruntowego wymiennika ciepła i masy z powietrzną pompą ciepła


  W artykule analizowano współpracę pompy ciepła typu powietrze- woda oraz typu powietrze-powietrze z bezprzeponowym gruntowym wymiennikiem ciepła i masy (BGWCiM) wg patentu Politechniki Wrocławskiej, jako dolnym źródłem ciepła na potrzeby ogrzewania pomieszczeń. Omówiono warianty współpracy, przedstawiono schematy i zaproponowano algorytmy działania. Przeanalizowano i porównano opłacalność pozyskiwania cierpła z gruntu w trybie pracy bez udziału oraz z udziałem BGWCiM w całym okresie ogrzewczym.POLSKA podpisała i ratyfikowała akty prawne UE dotyczące ochrony środowiska i oszczędności energii. Chodzi głównie o ograniczenie skażenia środowiska pozostałościami procesów spalania, ale także o zachowanie paliw kopalnych dla przyszłych pokoleń. Z tych powodów większą uwagę zwrócono na energetykę odnawialną. W ślad za tym wzrosło w sposób istotny na świecie (a także i u nas) zainteresowanie urządzeniami umożliwiającymi zarówno grzanie jak i chłodzenie pomieszczeń ze znacznym wykorzystaniem energii odnawialnej, tzw. pompami ciepła. Urządzenia te od dawna są znane, jednakże obecnie, dzięki istotnym unowocześnieniom konstrukcyjnym, stały się trwalsze i efektywniejsze. Warto przypomnieć, że w naszej strefie klimatycznej na potrzeby kształtowania mikroklimatu, na ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń, zużywa się prawie 40% wytworzonej mocy. Bardzo pożądane są więc wszelkie działania prowadzące do ograniczenia zużycia energii oraz do skutecznego podwyższania efektywności działania urządzeń pozyskujących energię odnawialną, zwłaszcza na potrzeby stwarzania i zachowania mikroklimatu pomieszczeń. W Politechnice Wrocławskiej prowadzi się wiele badań dotyczących tych zagadnień. 1. Opis rozwiązania Oryginalnym pomysłem na zwiększenie efektywności pozyskiwania ciepła za pomocą pomp ciepła typu powietrze/powietrze i powietrze/woda i uczynienie ich monowalentnym źródłem ciepła jest możliwość współdziałania z bezprzeponowym gruntowym wymiennikie[...]

 Strona 1