Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Brodawka"

System diagnozowania elementów ciśnieniowych kotła energetycznego


  Kotły energetyczne muszą pracować z dużą niezawodnością przez długi okres. Wiedza dotycząca stanu technicznego elementów ciśnieniowych kotła jest konieczna dla prawidłowego prognozowania czasu eksploatacji i remontów. Działania służb technicznych odpowiedzialnych za eksploatację powinny być wspomagane przez odpowiednio opracowany system diagnozowania stanu technicznego elementów ciśnieniowych kotła energetycznego. System diagnozowania elementów ciśnieniowych kotła ma służyć jako narzędzie wspomagające użytkownika urządzenia w podejmowaniu decyzji dotyczących wyznaczania okresu trwałości. Zadaniem systemu jest pomoc w określeniu prognozy dotyczącej dalszej eksploatacji urządzenia. Sama decyzja należy do użytkownika, natomiast system jest narzędziem wspomagającym. Cechy systemu diagnozowania System diagnozowania elementów ciśnieniowych powinien charakteryzować się następującymi cechami [1,2]:  śledzić warunki eksploatacji elementów, rejestrować w sposób ciągły parametry istotne dla wystąpienia uszkodzeń,  stwarzać możliwość opisu i modeli obiektu, który będzie diagnozowany,  stanowić swego rodzaju bazę danych na temat urządzenia, jego eksploatacji, prowadzonych badań, remontów czy modernizacji,  umożliwiać analizę i formułowanie wniosków przydatnych dla użytkownika,  wspomagać tworzenie procedur i wytycznych dotyczących eksploatacji urządzenia. Koncepcja systemu diagnozowania elementów ciśnieniowych Na rysunku przedstawiono koncepcję systemu diagnozowania elementów ciśnieniowych kotła w postaci blokowej. Stworzony system składa się z następujących modułów:  da[...]

 Strona 1